Sultan® 50 SC

Selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici, nakon presađivanja kupusa, kelja, cvjetače i brokule iz presadnica te rasadnicima ukrasnog grmlja i drveća.

SULTAN 50 SC je selektivno zemljišno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u:
1) ozimoj uljanoj repici u količini 1,5-2,0 l/ha:
a) nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja BBCH 00-07. Primjena nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) preporuča se na srednje teškim i teškim tlima. Prije primjene sredstva SULTAN 50 SC tlo treba dobro pripremiti, tako da sjeme uljane repice bude prekriveno slojem zemlje debljine 1,5-2,5 cm, kako bi se izbjeglo da sjeme repice dođe u dodir sa sredstvom; ili
b) nakon nicanja usjeva (rani post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja 1-4 lista (BBCH 11-14).
Ograničenje: Sredstvo SULTAN 50 SC ne smije se primijeniti prije nego što usjev dostigne stadij potpuno razvijenih kotiledona i prvi pravi list.
2) kupus, kelj, cvjetača i brokula iz presadnica u količini 1,5-2,0 l/ha:
Primjenjuje se 7-10 dana nakon presađivanja kada se kupusnjače nalaze u stadiju razvoja 3-6 listova (BBCH 13-16), a prije nicanja korova. Prilikom primjene sredstva, korijenje presadnica mora biti dobro prekriveno slojem zemlje. Usjev ne smije biti izložen stresu, odnosno u vrijeme primjene sredstva usjev mora biti u dobroj kondiciji.
Ograničenja: Ako je nakon presađivanja kupusnjača planirano obilnije navodnjavanje usjeva, primijeniti sredstvo SULTAN 50 SC nakon navodnjavanja.
3) rasadnicima ukrasnog grmlja i drveća u količini 1,5-2,0 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenjuje se u vrijeme mirovanja vegetacije (BBCH 00), tijekom veljače i ožujka. Popis vrsta ukrasnog grmlja i drveća u kojima se sredstvo primjenjuje: rušvica (Amelanchiera lamarckii), sitnolisna lipa (Tilia cordata), bijeli jasen (Fraxinus excelsior), cretna breza (Betula pubescens), šimšir (Buxus sempervirens), lovorvišnja (Prunus laurocerasus), (Ruska spp), konika (Picea glauca var. conica), mlječike (Euphorbia spp).
Ograničenja: Selektivnost svih vrsta, kultivara i hibrida nije ispitana. Neželjen utjecaj na biljku, poput fi totoksičnosti, može biti rezultat međusobnog djelovanja različitih utjecaja iz okoline, kondicije biljke i mehanizma djelovanja herbicida. Zbog toga se preporuča, prije primjene, ispitati djelovanje sredstva na manjem broju biljaka i promatrati ih u periodu od 1-2 mjeseca kako bi se uočile eventualne negativne posljedice primjene sredstva SULTAN 50 SC.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

metazaklor, 500 g/l

● kroracetamidi, HRAC grupa: K3

koncentrat za suspenziju – SC

PREDNOSTI:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

200-400 l/ha.

1 svake treće godine u maksimalnoj količini od 2,0 l/ha.

Prskanje vučenim ili nošenim traktorskim prskalicama ili leđnim prskalicama. Kod primjene u rasadnicima, prilikom primjene leđne prskalice koristi se količina od 70 ml sredstva u 20 l vode. Ova količina škropiva dostatna je za površinu od 360 m2.
Za postizanje optimalne učinkovitosti sredstvo je potrebno primijeniti na korove u nicanju. Kod veće zakorovljenosti navedenim korovnim vrstama potrebno je primijeniti višu odobrenu količinu sredstva kako
bi se postigla zadovoljavajuća učinkovitost.

U slučaju propadanja usjeva u jesen ne smije se sijati ozima pšenica i ječam. Uz preoravanje tla na dubinu od najmanje 25 cm, smije se sijati uljana repica. Nakon primjene sredstva SULTAN 50 SC u proljeće, uz preoravanje tla na dubinu od najmanje 25 cm, smiju se sijati jare žitarice, šećerna repa, krumpir, grašak, kukuruz i lan. Nema ograničenja u plodoredu nakon normalne žetve tretiranog usjeva.

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fi totoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Sredstvo SULTAN 50 SC ne smije se primijeniti na usjevima u stresu, koji može biti uzrokovan jačim napadom biljnih bolesti, štetnika, sušom, stagnirajućom vodom, loše obavljenom pripremom tla ,primjenom drugog herbicida ili zbog viška vode, kao ni u loše zasađenim presadnicama kupusnjača. Kod primjene sredstva SULTAN 50 SC moguća je pojava simptoma fi totoksičnosti prolaznog karaktera bez učinka na kvalitetu prinosa.
Sredstvo SULTAN 50 SC ne primjenjivati kada se očekuje jaka kiša jer može doći do ispiranja sredstva u zonu korijena. Ako se sredstvo SULTAN 50 SC primjenjuje nakon sjetve, a prije nicanja usjeva, predsjetvenom pripremom tla potrebno je osigurati čvrsto ležište za sjeme. Grudice tla, pogotovo one koju su veće od 75 mm u promjeru, mogu smanjiti kontrolu korova i prouzročiti da sjeme bude nepravilno pokriveno što može uzrokovati štete u usjevima. Prije sjetve popraviti strukturu sjetvenog sloja tla. Sredstvo SULTAN 50 SC ne primjenjivati na lakšim tlima jer može izazvati oštećenja usjeva uslijed prebrzog premještanja sredstva u zonu korijena usjeva. Prilikom primjene sredstva SULTAN 50 SC spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Učinkovitost sredstva SULTAN 50 SC ovisna je o količini vlage u tlu. Za postizanje optimalne učinkovitosti nakon primjene sredstva SULTAN 50 SC nužne su oborine. U slučaju da nakon primjene sredstva oborine izostanu preporuča se jednokratno navodnjavanje usjeva (10 mm) kako bi sredstvo ispoljilo herbicidni učinak. Djelovanje sredstva SULTAN 50 SC ubrzano je pri višim temperaturama i većoj vlažnosti tla. Sredstvo SULTAN 50 SC ne preporuča se primjenjivati na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari, jer bi kontrola korova mogla biti smanjena.

KULTURA KARENCA
Kupus, kelj, cvjetaču i brokulu iz presadnica.
42
Ozima uljana repica
0VP
Rasadnici ukrasnog grmlja i drveća
Nije primjenjivo

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »