Ostalo

KALIF® za pse i mačke

Higijensko sredstvo za odbijanje pasa i mačaka.

KALIF® za golubove

Repelent za odbijanje golubova i ptica. Repelent, vrsta biocidnog pripravka 19

ARBOKOL®

Voćarska smola.

ARBOKOL® s bakrom

Voćarska smola s bakrom.

STOP INSEKTIMA - gel u kapsulama

Proizvod na osnovi visoko koncentriranih biljnih ekstrakata – štiti biljku od napada insekata.

STOP ŠTETNIM GLJIVICAMA - gel u kapsulama

Proizvod na osnovi visoko koncentriranih biljnih ekstrakata  – štiti biljku od napada štetnih gljivica.

TEMO-O-CID TRAP PLUS

Feromonska zamka za jabučnog savijača (Carpocapsa /Cydia/  pomonella). Sadrži 3 ljepljive ploče za hvatanje insekata + 3 feromona.

TEMO-O-CID TRAP PLUS

feromonska zamka za pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).
Sadrži 3 ljepljive ploče za hvatanje insekata + 3 feromona.

TEMO-O-CID TRAP PLUS

Feromonska zamka za lisnog minera rajčice (Tuta absoluta). Sadrži 3 ljepljive ploče za hvatanje insekata + 3 feromona.

TEMO-O-CID TRAP PLUS

Feromonska zamka za maslinovu muhu (Bactrocera oleae). Sadrži 3 ljepljive ploče za hvatanje insekata + 3 feromona.

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.