Sredstva za druge namjene

NU-FILM®-17

Di-l-p-menten, 96%

Pomoćno sredstvo – okvašivač/ljepilo, dodatak škropivima.

Mist - control®

Polivinil polimer, 2%

Pomoćno sredstvo – dodatak škropivima, sredstvo za sprečavanje zanošenja
i povećanje depozita škropiva.

Buminal

Biljni proteinski mamac (atraktant).

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.