Zaštita ukrasnog bilja

VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA
Zaštita ukrasnog bilja
1,5 – 2 l/ha
Rasadnici ukrasnog grmlja i drveća – jednogodišnji travni i širokolisni korovi
Tulipan i narcis – prije ili nakon cvatnje tulipana
0,4 – 0,6 l/ha
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Prije nicanja korova; u stadiju mirovanja
4 – 5 l/ha
Tulipan i narcis, ukrasno grmlje) – Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi
Nakon nicanja usjeva i korova
0,8 – 2 l/ha
Ukrasno bilje širokolisno – Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi
Kod pojave prvih mlađih razvojnih pokretnih oblika, 2 puta u razmacima min. 14 dana
0,4 l/ha
Ukrasno bilje - Koprivin crveni pauk
Nakon pojave štetnika
0,02%
Ruža – lisne uši
Na početku napada štetnika
0,04-0,06 % 0,075 %*
Lisne uši –ukrasno bilje, rasadnici ukrasnog bilja*
Tretiranja u vegetaciji
0,3 l/ha
Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo) dodatak svim škropivima
2 do 4 tretmana zavisno od vrste
2,5 l/ha
Folijarno gnojivo
Svakih 14 dana u vegetacijskom ciklusu
10-30 mL/10L vode
Folijarno gnojivo

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Svjetski dan vode

Svake godine, 22. ožujka, obilježava se Svjetski dan voda. Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj

Pročitaj više »