Žohari

ŽOHARI – Žohari (Blattodea) su kukci iz reda žoharaša. Žohari spadaju u najuspješnija i najstarija bića na Zemlji. Većina vrsta živi u tropskim i sub-tropskim predjelima, a budući da su jako prilagodljivi možemo ih naći širom svijeta. Od 3500 vrsta, 15 ih nalazimo u srednjoj Evropi, a u Hrvatskoj su najčešće dvije vrste: njemački žohar (Blatella germanica) i orijentalni žohar (Blatta orientalis).
Najčešće su poznati kao nametljivci kojih se teško riješiti jednom kada uđu u stan ili kuću, te ih se povezuje sa nečistoćom i nezdravom atmosferom; zagađuju prehrambene proizvode svojim izmetom i prisutnošću, a uzročnici su i mnogih alergija u odraslih i djece. 

Žohari dolaze najčešće u kuće i stanove preko kanalizacijskih i toplinskih cijevi, te pri selidbi i preko vanjskih kontakata. Najčešće žive i liježu jajašca u mračnom, vlažnom i toplom mjestu u stanu ili u kući. Najčešće je to u kuhinji, ili u otvorima odvodnih cijevi, raznim kućanskim aparatima, te u bijeloj tehnici. Kada vidite da su se neželjeni su-stanari uselili preporučamo upotrebu EC gela protiv žohara – insekticidnog gela za direktnu primjenu namijenjenog suzbijanju nimfa i imaga svih vrsta uobičajenih kućnih žohara, a može se primjenjivati tijekom čitave godine, na vanjskim i u unutarnjim prostorima.

EC GEL roaches® - EC GEL protiv žohara

Imidakloprid, 2,15%

Insekticidni gel za suzbijanje žohara. Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18.

Foval CE

Cipermetrin, 8,0 g, tetrametrin, 2,0 g, piperonil butoksid, 10,0 g

Koncentrirani insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata. Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18.

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.