Muhe

MUHE – Muhe (Muscidae) su porodica u redu dvokrilci (Diptera). Najpoznatije vrste su kućna muha (Musca domestica), mala kućna muha (Fannia canicularis), te štalska muha (Stomoxys calcitrans).
Hrane se cvjetnim sokom (cvjetarke), trulim i svježim organskim tvarima (kućna muha), krvlju (štalska muha, zajedavka), hvatanjem drugih kukaca, te drugom hranom. Domaća muha je dobro poznata kozmopolitska vrsta koju nalazimo po kućama i na farmama, a najčešće se zadržava u blizini ljudskih naselja. To je najčešća vrsta koja se nalazi na svinjskim farmama, kokošinjcima, kravljima farmama te na rančevima konja. Muhe nisu samo napasne i dosadne, nego mogu biti prenosioci i raznih opasnih organizama, te time i bolesti.

Štete od muha: Iako domaća muha ne grize, kontrola razvoja muhe je važna za opće zdravlje i udobnost u mnogim dijelovima svijeta. Najveće štete su povezane s običnom muhom su dosađivanje i indirektne štete koje mogu biti prouzročene prenosom patogenih organizama (virusa, gljiva, bakterija, protozoa i nematoda) koje dolaze u asocijacijama sa muhom. Muhe pokupe patogene organizme u smeću, kanalizaciji i drugim izvorima nečistoća, i onda ih prenose u ustima te ih preko izbljuvka, izmeta i zaraženih vanjskih dijelova tijela prenose na ljudsku i životinjsku hranu. Najveći problem je migracija muhe s ljudskog i životinjskog izmeta na hranu koja se jede sirova. U slučajevima nedostatka kanalizacije, posebno u slučajevima otvorenih septičkih jama, može doći do razvoja ozbiljnih bolesti, naročito ako su u blizini bolnice, tržnice i klaonice.

Foval CE

Cipermetrin, 8,0 g, tetrametrin, 2,0 g, piperonil butoksid, 10,0 g

Koncentrirani insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata. Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18.

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Bolesti suncokreta

Ratarska kultura suncokret u posljednjih 5 godina bilježi stalan i veliki rast uzgojnih površina u RH. Od 36000 ha u 2019 g, do 2023 g.

Pročitaj više »

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.