Fungicidi

Khapo 80 WG

Kaptan, 800 g/kg

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

Jaguar

protiokonazol, 125 g/l tebukonazol, 125 g/l

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje bolesti u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i pšenoraži.

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.