Insekticidi

EC GEL protiv žohara

Imidakloprid, 2.15 %

Insekticidni gel za suzbijanje žohara. Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18.

EC gel protiv mrava

Imidakloprid, 001 %

Insekticidni gel za suzbijanje mrava. Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18.

Foval CE

Deltametrin, 25 g/l

Koncentrirani insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata. Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18.

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.