Zaštita jagode

VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA
Prije nicanja korova – mladi nasadi koji još nisu u rodu
1,25 – 1,4 l/ha
Jednogodišnji travni korovi
Nakon pojave štetnika
0,04 – 0,06 %
Lisne uši
0,025-0,075 %
Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo) dodatak svim škropivima
1. primjena - prema BBCH skali 13 – 15, visina rasta 10 - 15 cm 2. primjena - 14 dana nakon prve primjene
2,5 l/ha
Folijarno gnojivo
2 do 3 tjedna prije kretanja vegetacije U ranoj cvatnji i nakon toga u intervalu svakih 14 dana
250 - 500 mL/ha 250 - 500 mL/ha
Folijarno gnojivo

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Proizvodi

Zaštita ratarskih kultura

U tijeku je sjetva jarih ratarskih kultura, ali i zaštita ozimih, te Vam možemo preporučiti sljedeća sredstva za zaštitu bilja u cilju postizanja željenih prinosa

Pročitaj više »