Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu, povrtlarstvu, začinskom bilju, industrijskom bilju, vinogradarstvu, voćarstvu i rasadnicima.

Aktivna tvar: S-metolaklor, 960 g/l
Kemijska skupina: Kloroacetamidi
Grupa: Grupa K3
Formulacija: koncentrat za emulziju – EC
Način djelovanja: Sistemično

Djelovanje i primjena:
Efica® 960 EC je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu, povrtlarstvu, začinskom bilju, industrijskom bilju, vinogradarstvu, voćarstvu i rasadnicima.
Djelatna tvar S-metolaklor pripada herbicidima iz skupine kloracetanilida. U toj kemijskoj skupini ističe se kao jedna od djelatnih tvari sa najdužim rezidualnim djelovanjem i najvećom selektivnošću za kulturne biljke u kojima se upotrebljava.

Efica® 960 EC je zemljišni, selektivni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u:
=> kukuruzu (za zrno, silažu i sjemensku proizvodnju) primjenom nakon sjetve, a prije nicanja
(pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 3 lista kukuruza (BBCH 13, rani post-em) u količini
1,0-1,5 l/ha;
=> suncokretu, soji i šećernoj repi primjenom nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini
1,0-1,4 l/ha;
=> uljanoj repici, stočnoj repi, buči (za pečenje i ulje), kineskom kupusu, leći, lanu (za vlakno i ulje), bobu, grahu, grašku, slanutku, cikli, cikoriji, sirku (isključivo peletiran s Concep III.), vučiki (Lupinus polyphyllus), dinji i lubenici primjenom nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
u količini 1,25-1,4 l/ha;
=> jagodama primjenom prije nicanja korova u količini 1,25-1,4 l/ha;
=> duhanu (iz presadnica) primjenom prije presađivanja u količini 1,25-1,4 l/ha;
=> rasadnicima prije nicanja korova u količini 1,25-1,4 l/ha;
=> začinskom bilju (u dijelu koji nije namijenjen konzumiranju) primjenom u godini sadnje prije
nicanja korova u količini 1,25-1,4 l/ha;=> mladim nasadima jezgričavog, koštićavog, orašastog i bobičastog voća koji još nisu u
rodu primjenom prije nicanja korova u količini 1,25-1,4 l/ha;
=>mladim nasadima vinove loze koji još nisu u rodu primjenom prije nicanja korova u količini
1,25-1,4 l/ha

Primjena u vrtovima oko kuće
U vrtovima oko kuće sredstvo EFICA® 960 EC potrebno je primijeniti u gore propisanim količinama za kulture u kojima je odobrena primjena.
Za primjenu u vrtovima oko kuće koriste se količine izražene u ml/100 m2 uz utrošak vode od 5-10l/100 m2 kako je navedeno:

Količina na ha (l)    Količina na 100 m2 (ml)
1                                         10
1,25                                   12,5
1,4                                     14
1,5                                     15

Kod primjene na tlima bogatijim organskom tvari potrebno je primijeniti višu preporučenu količinu. Za
postizanje optimalne učinkovitosti EFICA® 960 EC potrebno je primijeniti na dobro obrađenu sitnozrnatu površinu tla.

Osjetljivost korovnih vrsta
Vrlo dobro djeluje na:
obični koštan (Echinochloa crus galli), zeleni muhar (Setaria viridis), sivi muhar (Setaria glauca),
pršlje nasti muhar (Setaria verticillata), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense), obična svračica
(Digitaria sanguinalis).
Dobro djeluje na:
pravo proso (Panicum miliaceum), vlasasto proso (Panicum capillare)
Srednje dobro djeluje na:
obićni šćir (Amaranthus retrofl exus), križani šćir (Amaranthus chlorostachys), zapadnoamerički šćir
(Amaranthus blitoides), bijeli šćir (Amaranthus albus), olovnosivi šćir (Amaranthus lividus), bijelu lobodu (Chenopodium album), križanu lobodu (Chenopodium hybridum), rusomaču (Capsella bursa pastoris), običnu konicu (Galinsoga parvifl ora), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), bezmirisnu kamilicu (Matricaria inodora), pravu kamilicu (Matricaria chamomilla), mišjakinju (Stellaria media), tušt (Portulaca oleracea).

NAPOMENE VEZANE UZ PRIJAVU:
S-metolaklor ulazi u biljku preko koleoptilskog nodija biljaka u nicanju ili ubrzo nakon nicanja. S-metolaklor ostaje aktivan u površinskom sloju tla te odatle djeluje i na kasniji ponik korova. Spriječava rast korova ometanjem diobe stanica. S obzirom da se radi o zemljišnom herbicidu za aktiviranje herbicidnog djelovanja potrebna je vlaga u tlu kako bi djelatna tvar dospjela u tekuću fazu tla i na taj način postala dostupna podzemnim dijelovima biljaka.
Utrošak vode: 200-300 l/ha, a kod primjene u vrtovima oko kuće 5-10 l/100 m2.
Način primjene: Prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama
Ograničenja: smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije
dopuštena.
Plodored
Nema ograničenja u plodoredu.
Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu (za zrno, silažu i sjemensku proizvodnju), suncokretu, soji, šećernoj repi, uljanoj repici, stočnoj repi, bući (za pečenje i ulje), kineskom kupusu, leći, lanu (za vlakno i ulje), bobu, grahu, grašku, slanutku, cikli, cikoriji, sirku (isključivo peletiran s Concep III.), vučiki (Lupinus polyphyllus), dinji, lubenici, duhanu (iz presadnica), jagodama, rasadnicima, začinskom bilju (u dijelu koji nije namijenjen konzumiranju), mladim nasadima jezgričavog, koštićavog, orašastog, bobičastog voća koji još nisu u rodu i mladim nasadima vinove loze koji još nisu u rodu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt