Mravi

MRAVI – Mravi su jedan od najboljih primjera organizacije, suradnje i suživota u prirodi.
Ima otprilike oko 6000 vrsta ovih insekata, iz reda Hymenoptera i obitelji Formicidae, a najčešće vrste koje nalazimo u Hrvatskoj su crveni mrav, crni mrav i divovski mrav. Matična kraljica proizvodi jajašca, dok radnici, koju mogu živjeti i do 15 godina se brinu o jajašcima. Mravi su većinom svejedi, te ulaze u kuće i stanove, najčešće kroz sitne otvore i pukotine privučeni otpacima hrane, a naročito onih otpadaka sa šećernim udjelom.

U zgradama i stanovima mravi se zadržavaju u dvostrukim podovima i stropovima, oko raznih cijevovoda, u raspuknutim zidovima, te u pukotinama vrata i prozora. Najčešće su to mirni insekti, ali ima i agresivnih primjeraka. Makar su mravi u prirodi korisni insekti, u kućama i stanovima se najčešće smatraju štetočinama, pa ih se ljudi žele riješiti.

EC gel ants® - EC gel protiv mrava

Imidakloprid, 0,01%

Insekticidni gel za suzbijanje mrava. Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18.

Foval CE

Cipermetrin, 8,0 g, tetrametrin, 2,0 g, piperonil butoksid, 10,0 g

Koncentrirani insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata. Insekticid, vrsta biocidnog pripravka 18.

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.