Akaricidi

Apollo® 50 SC

Klofentezin,500 g/l

Kontaktni akaricid za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka u nasadima jabuka, krušaka i vinove loze te ličinki crvenog pauka na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu.

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.