Rodenticidi

Brody® 2.5 paste - svježi mamac

brodifakum, 0,0025%

Gotovi, meki rodenticidni mamci u obliku paste za suzbijanje štetnih glodavaca.
Rodenticid, vrsta biocidnog pripravka 14.

Brody® 2.5 block - parafinski blokovi

brodifakum, 0,0025%

Gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca u obliku blokova. Rodenticid, vrsta biocidnog pripravka 14.

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.