Brody® 2.5 paste - svježi mamac

Gotovi, meki rodenticidni mamci u obliku paste za suzbijanje štetnih glodavaca. Rodenticid, vrsta biocidnog pripravka 14.

Karakteristike proizvoda:
Brody 2.5 paste je kumulativni antikoagulacijski rodenticid, u obliku gotovog, aromatiziranog mekog mamca na osnovi aktivne tvari brodifakum.
 – Vrlo djelotvorno suzbija odrasle i mlade jedinke kućnog miša (Mus musculus) i smeđeg štakora (Ratuus norvegicus), već nakon jedne konzumacije.
 – Mamac je aromatiziran, što ga čini atraktivnom hranom za štetne glodavce.
 – Sadrži gorku tvar koja djeluje odbojno za gutanje, što smanjuje opasnost trovanja domaćih i ostalih neciljanih životinja, kao i ljudsku zlouporabu.
Način djelovanja:
 – Mamac djeluje već nakon prve konzumacije.
 – Odgođeno djelovanje sprječava glodavce da povežu otrov s uginućem drugih glodavaca, što omogućava potpuno istrebljenje legla.
 – Zbog odgođenog početka djelovanja, antikoagulantni rodenticidi mogu pokazivati učinkovitost 4 do 10 dana nakon konzumacije mamca.
Proizvod sadrži gorku tvar koja sprečava ljude i kućne ljubimce da slučajno progutaju proizvod.
Antidot: Vitamin K1, koji smiju primijeniti samo medicinski/ veterinarski stručnjaci.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

brodifakum, 0,0025%

RB mamac pripremljen za uporabu – rodenticidni mamaci od 10 g u obliku paste

PREDNOSTI:

SPECIFIKACIJA:

 • opća javnost (neprofesionalni korisnici)
 • za suzbijanje kućnih miševa i štakora u zatvorenom prostoru, te štakora na otvorenom, oko zgrada

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

 • mamce je dopušteno postavljati samo u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za mamce osiguranim protiv neovlaštenog otvaranja.
 • Kutije s mamcima treba postaviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je uočena aktivnost glodavaca (staze, hranilište, mjesta za gniježđenje, jazbine itd.), izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih necilja nih životinja, dalje od hrane, pića i hrane za životinje.
 • Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvodi.
 • 20-40 g mamca za kućne miševe (Mus musculus) i 100-200 g mamca za smeđe štakore (Ratus norvegicus) po mjestu postavljanja u zaštitnu kutiju za mamce.
 • Ukoliko je potrebno postaviti mamac na više od jednog mjesta, najmanji razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara.
 • Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku svaka 2-3 dana ukoliko se suzbijaju miševi,odnosno svakih 5-7 dana ukoliko se suzbijaju štakori, kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene, te redovito uklanjati uginule glodavce.
 • Uginule glodavce treba redovito uklanjati kako ne bi došlo do sekundarnih trovanja.
 • Mamci ne smiju biti dostupni domaćim životinjama, divljači i djeci.
 • Obvezna je upotreba biocidnog pripravaka u zaštitnim kutijama.
 • Obavezno raditi sa zaštitnim rukavicama.
 • Ne smiju se upotrebljavati u polju i šumarstvu.
  PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI PRILOŽENU UPUTU!

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »