Insekticidi i rodenticidi

Deltagri

deltametrin, 25 g/l

Nesistemični insekticid širokog spektra djelovanja (želučano i kontaktno) za suzbijanje štetnika u ratarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu, voćarstvu, ukrasnom bilju, industrijskom i krmnom bilju, te šumskim rasadnicima.

Ratron GL

Cinkov fosid, 8 g/kg

Rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u ratarskim i povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, travnjacima, livadama i pašnjacima, ukrasnom bilju, na površinama oko zračnih luka, šumarstvu, skladišnim prostorima i oko njih

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.