Zaštita uljane repice

VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA
Tretiranje strništa Prije sjetve
4 – 6 l/ ha 1,5 – 4 l/ha
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja
1,25 – 1,4 l/ha
Jednogodišnji travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja
0,15 – 0,2 l/ha
Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja BBCH 000-007) Nakon nicanja usjeva (rani post-em) kultura u stadiju razvoja 1 - 4 lista (BBCH 11-14)
1,5 – 2 l/ha
Jednogodišnji travni i širokolisni korovi
Nakon nicanja, prije otvaranja cvjetnih pupova
0,2 – 0,33 l/ha
Jednogodišnji i višegodišnji Širokolisni korovi
Nakon nicanja
0,8-2 l/ha 0,8- 3 l/ha
Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi, samonikle žitarice
Pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici; nakon dostizanja praga štetnosti, a najkasnije do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57)
0,3 l/ha
Repičin sjajnik
Na početku napada - od izduživanja devetog internodija stabljike do pred cvatnju (BBCH 39-59)
0,085 kg/ha
Repičin sjajnik
1. uljana repica u fazi BBCH 61-70 2. u razmaku od najmanje 21 dan
0,75 – 1 l/ha
Crna pjegavost i bijela trulež
0,025- 0,075 %
Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo) dodatak svim škropivima
1. primjena (jesen) - prema BBCH skali 13 – 18, visina rasta 10 - 15 cm 2. primjena (proljeće) - na početku vegetacije
2,5 l/ha
Folijarno gnojivo

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »