Kalif ® 480 EC

Herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova
u ozimoj i jaroj uljanoj repici.

KALIF 480 EC je herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici.
KALIF 480 EC primjenjuje se u ozimoj i jaroj uljanoj repici, nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,15-0,2 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Kalif 480 EC biljke usvajaju korijenom i izdankom, a dalja translokacija do mjesta djelovanja je ksilemom. Kalif 480 EC ima dugotajno zemljišno djelovanje na korovske biljke. Optimalni uvjeti za nicanje, aktivan rast i razvoj korova (topli i vlažni uvjeti) pogoduju djelovanju sredstva.

Herbicid klomazon djeluje kao inhibitor biosinteze biljnih pigmenata karotenoida. Simptomi djelovanja očituju se u vidu depigmentacije (izbjeljivanja-bleaching) tretiranih korovskih biljaka, koje nekrotiraju i uvenu poslije nekoliko dana. Za proširenje spektra djelovanja preporuča se kombinacija sa preparatom Sultan®.

 

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

klomazon, 480 g/l

● izoksazolidinoni, HRAC grupa: F3

koncentrat za emulziju – EC

PREDNOSTI:

SPEKTAR DJELOVANJA:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

Prskanje vučenim ili nošenim traktorskim prskalicama usmjereno prema tlu. Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka

KALIF 480 EC primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera bez učinka na kvalitetu prinosa. Kako bi se spriječilo isparavanje te fitotoksični učinci na neciljanim biljnim vrstama, primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, pri nižim temperaturama, za mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka. Prilikom primjene spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

KULTURA KARENCA
Ozima i jara uljana repica
0VP

Proširenje primjene na male kulture:

  • jednogodišnji širokolisni korovi: broćika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), obični kužnjak (Datura stramonium), divlji mak (Papaver rhoeas);
  • jednogodišnji travni korovi: koštan (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), samonikle žitarice

u količini 0,5 l/ha (50 ml na 1000 m2), prije sadnje presadnica (presađivanja), uz utrošak 200-400 l/ha vode i obvezno unošenje u tlo (inkorporaciju) odmah nakon primjene sredstva. Inkorporacija u tlo značajno povisuje perzistentnost, ali se smanjuje isparavanje škropiva. Pojava izbjeljenija donjih listova ne utječe na prinos i kakvoću duhana.
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Prskanje vučenim ili nošenim traktorskim prskalicama usmjereno prema tlu. Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka. Optimalni uvjeti za nicanje, aktivan rast i razvoj korova (topli i vlažni uvjeti) pogoduju djelovanju sredstva.

Proširenje primjene na male kulture:

Sredstvo KALIF 480 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Zbog izrazite hlapljivosti, sredstvo može prouzročiti štete na susjednim usjevima i nasadima pa se obvezno mora ostaviti netretirani zaštitni pojas širine najmanje 60 metara do susjednih kultura kod primjene u duhanu. Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 15 metara do nepoljoprivredne površine kod primjene u duhanu. Sredstvo KALIF 480 EC ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim
i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.

Nije primjenjiva na duhanu.

Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo KALIF 480 EC trebalo bi preorati prije daljnje primjene, nakon čega se smiju sijati/saditi:
– nakon 9 mjeseci: kukuruz, kukuruz šećerac, pšenica, grah, grašak, tikvenjače i presadnice rajčice;
– nakon 16 mjeseci: proso, zob, lucerna, djetelina i rajčica iz sjemena;
– nakon 18 mjeseci: šećerna i stočna repa;
– nakon 24 mjeseca: ostali ratarski usjevi.
U izrazito sušnim godinama, prije sjetve/sadnje navedenih kultura potrebno je biotestom provjeriti sigurnost sjetve/sadnje s obzirom na ostatke sredstva u tlu nakon primjene u duhanu.

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »