Cash 480 SL

Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za
zrno i silažu (bez podusjeva) i na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini.

Cash 480 SL je translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova:
 – u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva)

Primjena: CASH 480 SL se primjenjuje nakon nicanja, kada kukuruz razvije 3-5 listova (BBCH 13-15), u količini 0,5-0,7 l/ha (50-70 ml/1000 m2), po cijeloj površini ili primjenom u trake, pri čemu se navedene količine sredstva odnose na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake tretira se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm, uz međurednu kultivaciju.

Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

 – na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini,za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka, svinjaka, slakova i dr. u količini 1-1,5 l/ha (100-150 ml/1000 m2) u vrijeme cvatnje korova. Primjena na strništima dopuštena je samo na srednje teškim i težim tipovima tala pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6% i da se podzemna voda nalazi na više od 4 m dubine. Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

dikamba, 480 g/l

koncentrat za otopinu – SL

PREDNOSTI:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

200-400 l/ha

Smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu. Ne smije se koristiti na lakim pješčanim i skeletnim tlima. Zbog visoke ispirljivosti u alkalnim i lakim tlima ne smije se koristiti u kraškim područjima. Drugi usjevi ne smiju se sijati najmanje 60 dana nakon primjene sredstva. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Ne smije se miješati sa insekticidima.
Sredstvo se ne smije miješati sa svim kloracetanilidnim graminicidima (metolaklor, dimetenamid i flufenacet). Kod miješanja sa sulfonilureja herbicidima može doći do određenog smanjenog učinka sulfonilureja herbicida.
Kako bi se to izbjeglo herbicidi se mogu primijeniti odvojeno, i to da se sulfonilureja herbicidi primjene u razmaku od najmanje 4 dana prije ili nakon primjene herbicida Cash 480 SL.

Kod primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne širokolisne usjeve (repe, grah, lucernu, soju, suncokret, duhan i dr.) i višegodišnje nasade.

KULTURA KARENCA
Kukuruz za zrno
0VP
Silažni kukuruz
70 dana
Strništa
Nije primjenjivo

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »