Mistral® 70 WG

Selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u soji, krumpiru, rajčici I lucerni.

Mistral 70 WG je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, te smanjenje brojnosti nekih jednogodišnjih travnih korova u soji, krumpiru, rajčici i lucerni. Usvaja se korijenom (pre-em) i listom (post-em).
 – soja:
a) nakon sjetve, a prije nicanja u količini 0,5-1,0 kg/ha (50-100 g na 1000 m²)
b) radi potpunijeg djelovanja na korove u sušnom područjima, sredstvo se može primijeniti u dva tretiranja i to:
– prvo tretiranje – prije sjetve soje, uz inkorporaciju, u količini 0,25 kg/ha (25 g na 1000 m²) i
– drugo tretiranje – nakon sjetve, a prije nicanja, u količini 0,25-0,5 kg/ha ovisno o tipu tla
Niže količine sredstava koriste se na srednje teškim tlima, a veće na teškim i humusom bogatijim tlima.
 – krumpir:
a) nakon sadnje, a prije nicanja krumpira, u količini 0,75-1,5 kg/ha:
– 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na lakim tlima
– 1 kg/ha (100 g na 1000 m²) na srednje teškim tlima
– 1,5 kg/ha (150 g na 1000 m²) na teškim tlima i humusom bogatijim tlima
b) nakon nicanja krumpira, kad krumpir naraste na 5-10 cm visine, tj. nakon što razvije 5-8 listova, u količini 0,5-0,75 kg/ha:
– 0,5 kg/ha (50 g na 1000 m²) na srednje teškim tlima
– 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na teškim tlima i humusom bogatim tlima
Zbog moguće fitotoksičnosti, kada su dani sunčani i topli tretiranje treba obaviti u poslijepodnevnim satima kada se biljke oporave.
 – rajčica:
8-10 dana nakon presađivanja, u količini 0,5-0,75 kg/ha (5-7,5 g na 100 m²)
Nije dozvoljena primjena u proizvodnji rajčice iz sjemena zbog fitotoksičnosti.
 – lucerna:
samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni, u količini 0,75-1,2 kg/ha (75-120 g na 1000 m²) ovisno o tipu tla, primjenom u vrijeme zimskog mirovanja.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

metribuzin, 700 g/kg

● triazinoni HRAC grupa: C1

močive samodispergirajuće
granule – WG

PREDNOSTI:

SPEKTAR DJELOVANJA:

Dobro suzbija:

Djelomično suzbija:

Smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim travnim korovima:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

  • Mistral 70 WG djeluje i preko tla i preko lista.
  • Na parcelama na kojima je jak pritisak štira preporuka je obavezno ići sa pre-em primjenom Mistrala.
  • U KRUMPIRU najbolja praksa je da se primjenjuje dvokratno.
  • U SOJI na jako zakorovljenim parcelama, Mistral primenjen prije nicanja omogućava soji da raste neometano od strane korova do prve troliske, kada se mogu primjeniti drugi herbicidi.
  • Na istoj površini smije se primjeniti samo jedanput godišnje (osim kod soje u sušnim područjima kada se smije primijeniti u dva razdvojena tretiranja).
  • Ne smije se koristiti u zaštićenom prostoru.
  • Ne smije se koristiti na kosim erozivnim površinama nagiba iznad 6% i plićim kraškim tlima (zbog fitotoksičnosti) te kraškim poljima koja služe za prikupljanje pitke vode. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Nakon primjene sredstva smiju se u plodosmjeni sijati sljedeće kulture:
– nakon 4 mjeseca: lucerna, šparoga, ječam, kukuruz, krmne trave, soja, rajčica i pšenica
– nakon 8 mjeseci: grašak, leća i lisnato povrće
– nakon 18 mjeseci: šećerna repa, luk i korjenaste kulture
– nakon 12 mjeseci: sve ostale kulture

KULTURA KARENCA
Krumpir i rajčica
42
Soja I lucerna
0VP

Proširenje primjene na male kulture:

Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjena u pre-em roku (BBCH 00-09): u količini 0,125 – 0,250 kg/ha.
Primjena u post-em roku (BBCH 12-14): u količini 0,125 – 0,175 kg/ha, za zadovoljavajući učinak poželjno je da su korovi u fazi do dva prava lista (BBCH -12).
Radi izbjegavanja fi totoksičnog učinka preporučuje se primjena u podijeljenoj split aplikaciji u količini 0,05-0,07 kg/ha kada su korovi u vrlo ranoj fazi razvoja (od kotiledona do prvog lista).
Utrošak vode 200-400 l/ha.
Karenca: 60 dana za mrkvu I pastrnjak (na otvorenom)

Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se na otvorenom u proljeće u pre-em roku u količini 0,25-0,5 kg/ha u vrijeme dok su izdanci šparoge (etablirani i mladi nasadi) pod površinom tla ili nakon zagrtanja izboja.
Na laganim i pjeskovitim tlima treba primijeniti niže preporučene količine (doze).
Utrošak vode 200-400 l/ha.
Karenca: osigurana vremenom primjene za šparogu
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Svjetski dan vode

Svake godine, 22. ožujka, obilježava se Svjetski dan voda. Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj

Pročitaj više »