Agil® 100 EC

Sistemični herbicid – graminicid koji se koristi nakon nicanja za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih monokotiledonih (travnih) korova i samoniklih žitarica u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, grašku, luku, rajčici.

Agil 100 EC ima izvrsnu selektivnost na širokolisno bilje i uspješno suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, grašku, luku (osim mladi luk), rajčici (ne izrazito sitnoplodne sorte). Agil 100 EC se može primijeniti u bilo kojem razvojnom stadiju, nakon nicanja kulture i korova. Raniji stadiji travnih korova su znatno povoljniji za suzbijanje. Za postizanje boljih rezultata primjena Agil 100 EC se preporuča kod intenzivnog porasta korova.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

propikizafop 100 g/l
(sadrži surfaktant)

● oksifenoksi grupa, HRAC grupa: A

koncentrat za emulziju – EC

PREDNOSTI:

DOZE:

Primjena: Kada trave razviju 3 lista pa sve do početka busanja, u količini od 0,8-1 l/ha (80-100 ml na 1000 m2 ).Najbolji rezultati u suzbijanju samoniklih žitarica se postižu kada su u fazi razvoja od 2-4 lista.Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Primjena: Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 l/ha. Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): u šećernoj repi, soji, suncokretu i uljanoj repici prvi put u količini od 1 l/ha i nakon 12-16 dana drugi put u količini od 1 l/ha (100 ml sredstva na 1000 m2 ). Za grašak, luk i rajčicu za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja – prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha. Bolje mehaničko usitnjavanje rizoma povisuje učinak suzbijanja tih korova iz rizoma. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 (odnosno 2 u split-aplikaciji).

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

  • Agil 100 EC brzo prodire u list trava, translocira se do izboja, nodija, korijena i rizoma te djeluje na tkivo meristema gdje sprečava stvaranje masnih kiselina što rezultira razaranjem meristema. Poprskana trava prestaje rasti nakon 1-2 dana.
    Najprije požute najmlađi listovi. Potpuno djelovanje možemo očekivati u periodu 10-20 dana ovisno o vrsti korova, stadiju rasta i uvjetima u polju.
  • Agil 100 EC biljka brzo apsorbira pa kiša koja padne jedan sat nakon tretmana ne smanjuje djelotvornost.

200-600 l/ha vode tretiranjem traktorskom prskalicom

Miješanje s nekim herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove može smanjiti učinak sredstva. Razmak između tretiranja herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova i sredstvom AGIL 100 EC mora biti duži od 3 dana.

1 (odnosno 2 u split-aplikaciji)

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. U uljaricama (soja, suncokret, uljana repica) se može koristiti samo prije početka cvatnje. Ne primjenjivati, ako se u vrijeme primjene i 48 sati nakon primjene očekuju temperature iznad 25°C. U takvim uvjetima, visok je rizik od pojave fitotoksičnosti (kovrdžanje lišća, zaustavljanje porasta, odumiranje točke porasta, odbacivanje cvijeta…). Ovo je posebno naglašeno ako su biljke počele generativnu fazu razvoja, soja, grašak i rajčica koji su počeli cvatnju, suncokret stariji od 8 listova – ulazi u fazu butonizacije. Kod šećerne repe i luka ovaj problem nije toliko izražen. Primijeniti kad je vlažnost minimalno 60%, optimalno 80%. Uništenim korovima ne hraniti domaće životinje jer kontaminiraju mlijeko. Ne smije se koristiti u lisnatom i korjenastom povrću, te u sitnom jagodičastom voću. Spriječiti zanošenje na žitarice i kukuruz zbog izrazite fitotoksičnosti, kao i na sve druge uskolisne usjeve.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Jednogodišnji:

Višegodišnji:

KULTURA KARENCA
Luk (ne primjenjivati u mladom luku za salatu)
30
Rajčica
30
Grašak
42
Šećerna repa
60
Soja, suncokret, uljana repica
90

Proširenje primjene na male kulture:

● suzbijanje jednogodišnjih travnih korova i samoniklih žitarica u količini 0,8-1,00 L/ha u bobu. Primijeniti kada korov razvije tri lista do početka busanja.
● divlji sirak (iz sjemena) (Sorghum halepense) u količini 1,00-1,5 L/ha u bobu, 1 l/ha u češnjaku, grahu, mrkvi, peršinu, šparogi, špinatu i ukrasnom bilju. Primijeniti kada sirak dostigne visinu od 30-40 cm.
● pirika (Agropyron repens) u količini 1,5-2,00 L/ha u bobu, grahu, mrkvi, peršinu, šparogi, špinatu i ukrasnom bilju, te 1,0-1,5 l/ha u češnjaku. Primijeniti kada pirika dostigne visinu od 15-25 cm. U šparogi primijeniti nakon berbe, kada korovi budu u odgovarajućoj razvojnoj fazi.

56 dana za bob i češnjak, 28 dana za grah i mrkvu, 21 dan za peršin i špinat, osigurana vremenom primjene za šparogu, za ukrasno bilje nije primjenjiva.

Ne smije se miješati s kontaktnim sredstvima (bakreni fungicidi, kontaktni herbicidi). Razmak između tretiranja sredstvom Agil 100 EC i dr. herbicida za suzbijanje širokolisnih korova treba biti duži od 3 dana. O mogućnostima miješanja s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Sredstvo AGIL 100 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Korove tretirane sredstvom AGIL 100 EC ne davati domaćim životinjama. Prilikom primjene sredstva spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture, posebno na uskolisne usjeve. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI