Ljepilo i ljepljivi trapovi

TEMO-BI®

Ljepilo za miševe i štakore. Deratizacijsko ljepilo

Prison

Ljepljiva klopka za miševe. Gotova, ljepljiva klopka za miševe.

Kolrat ploče

Ljepljiva klopka za miševe i štakore. Gotova, ljepljiva klopka za hvatanje miševa i štakora.

Go-in Small

Klopka za zatrovane mamce – deratizacijska kutija (za miševe).

Go-in Big

Klopka za zatrovane mamce – deratizacijska kutija (za miševe i štakore)

Cayman

Klopka za zatrovane mamce – deratizacijska kutija (za miševe i štakore).

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.