Herbicidi

Agil® 100 EC

Propikizafop, 100 g/l

Sistemični herbicid – graminicid koji se koristi nakon nicanja za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih monokotiledonih (travnih) korova i samoniklih žitarica u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, grašku, luku, rajčici.

Cash 480 SL

dikamba, 480 g/l

Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) i na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini.

Clap 300 SL

klopiralid, 300 g/l

Sistemično kontaktni herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u šećernoj repi, merkantilnom kukuruzu, ozimoj uljanoj repici, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

Efica® 960 EC

S-metolaklor, 960 g/l

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu, povrtlarstvu, začinskom bilju, industrijskom bilju, vinogradarstvu, voćarstvu i rasadnicima.

Glyphogan®

glifosat

Neselektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih te širokolisnih korova, uključujući korove s dubokim korijenom, rizomima ili gomoljima, te drvenastih korova u velikom broju kultura.

Goltix® WG 70

metamitron, 70 %

Selektivni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih monokotiledona u šećernoj repi.

Goltix® Gold

metamitron, 700 g/l

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.

Kalif® 480 EC

klomazon, 480 g/l

Herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici.

Leopard® 5 EC

kizalofop-p-etil, 50 g/l

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru.

Mistral® 70 WG

metribuzin, 700 g/kg

Selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u soji, krumpiru, rajčici i lucerni.

Nikita®

mezotrion, 150 g/kg, nikosulfuron, 100 g/kg, dikamba, 312,5 g/kg

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Pendus 330 EC

pendimetalin, 330 g/l

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u velikom broju ratarskih i povrtnih kultura, u voćarstvu, vinovoj lozi, začinskom, ljekovitom i ukrasnom bilju te šumarstvu. U duhanu se koristi kao herbicid i za uništavanje zaperaka.

Racer® 25 EC

flurokloridon, 250 g/l

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu i krumpiru.

Sultan® 50 SC

metazaklor, 500 g/l

Selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici, nakon presađivanja kupusa, kelja, cvjetače i brokule iz presadnica te rasadnicima ukrasnog grmlja i drveća.

Tomigan® 250 EC

fluroksipir, 250 g/l

Translokacijsko-kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, ozimoj i jaroj raži, ozimoj i jaroj zobi te ozimoj pšeno-raži, kukuruzu za zrno, tulipanu, narcisi, livadama i pašnjacima, sjemenskim travama, ukrasnim i namjenskim travnjacima, voćnjacima jezgričavog voća.

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.