Herbicidi

Cash 480 SL

dikamba, 480 g/l

Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) i na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini.

Clap 300 SL

klopiralid, 300 g/l

Sistemično kontaktni herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u šećernoj repi, merkantilnom kukuruzu, ozimoj uljanoj repici, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

Devrinol 45 Fl

napropamid, 450 g/l

Herbicid za suzbijanje sjemenskih uskolisnih i širokolisnih korova u duhanu, uljanoj repici paprici, kelju, kupusu, cvjetači, lubenici, jagodi, voćnjacima i vinogradima starijim od godinu dana.

Cornprotect

mezotrion, 100 g/l

Selektivno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih
korova i smanjenju zakorovljenosti jednogodišnjim uskolisnim korovima.

Dicash

dikamba, 480 g/l

Selektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisni korova kukuruzu za zrno i silažu.

Fluxyr 200 EC

fluroksipir, 200 g/l

Fluxyr 200 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu za silažu i na travnjacima

nikosulfuron, 40 g/l

Nic 4 OD je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.

Pantera QT

kizalofop-p-tefuril 40 g/l

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, krumpiru, nasadima jabuka, vinove loze i uljanoj repici.

Rinidi WG

dikamba, 550 g/kg nikosulfuron, 92 g/kg rimsulfuron, 23 g/kg

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Mays Top Pack

nikosulfuron, 40 g/l mezotrion, 100 g/l dikamba, 480 g/l

Proizvod sastavljen od tri herbicida, namijenjen jednostavnom i potpunom suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu poslije nicanja kukuruza i korova.

= Nic 4 OD 1 l (nikosulfuron) + Cornprotect 0,5 l (mezotrion) + Dicash 0,5 l (dikamba)

Pendus 330 EC

pendimetalin, 330 g/l

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u velikom broju ratarskih i povrtnih kultura, u voćarstvu, vinovoj lozi, začinskom, ljekovitom i ukrasnom bilju te šumarstvu. U duhanu se koristi kao herbicid i za uništavanje zaperaka.

Sharmetrin

metribuzin, 700 g/kg

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu i krumpiru. Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru.

Wish Top

kizalofop-P-etil, 120 g/l

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.