Fluxyr 200 EC

Fluxyr 200 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu za silažu i na travnjacima.

Djelovanje i primjena:

FLUXYR 200 EC je translokacijski herbicid koji pripada skupini auksina, čiji se mehanizam djelovanja zasniva na promjeni ravnoteže hormona koji su odgovorni za izduživanje i dijeljenje stanice i sintezu bjelančevina.

Fluxyr 200 EC se primjenjuje na sljedećim kulturama:
1) U ozimoj pšenici i ječmu u količini od 1 l/ha uz utrošak vode od 150-400 l/ha.
Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija otvaranja
rukavca zastavice (BBCH 12-47).
2) U ozimoj zobi, raži, tvrdoj pšenici i pšenoraži u količini od 1 l/ha uz utrošak vode od
150-400 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija
vidljivog drugog koljenca (BBCH 12-32).
Optimalnu učinkovitost na običnu dimnjaču ( Fumaria officinalis), ptičji dvornik
(Polygonum aviculare), obični kostriš (Senecio vulgaris), kamilicu (Matricaria spp.),
uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium), veliki dvornik (Polygonum persicaria), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica) i bršljenastu čestoslavicu (Veronika hederifolia), postiže se u stadiju razvoja 2 prava lista.
Optimalna učinkovitost na crvenu koprivu (Lamium purpureum) i obuhvatnu mrtvu koprivu (Lamium amplexicaule), postiže se u stadiju razvoja 4 prava lista.
Optimalna učinkovitost na slakasti dvornik (Polygonum convonvulus), postiže se u stadiju razvoja 6 pravih listova.
Optimalna učinkovitost na broćiku (Galium aparine), mišjakinju (Stellaria media) i poljsku potočnicu (Myosotis arvensis) postiže se primjenom sredstva tijekom cvatnje.
3) U jaroj pšenici, ječmu i zobi u količini od 0,75 l /ha uz utrošak vode od 150-400 l/ha.
Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija otvaranja
rukavca zastavice (BBCH 12-41).
Optimalnu učinkovitost na poljsku potočnicu (Myosotis arvensis), broćiku (Galium aparine), mišjakinju (Stellaria media), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), postiže se kada su korovi u stadiju kotiledona.
Optimalna učinkovitost na ptičji dvornik (Polygonum aviculare), običnu dimnjaču (Fumaria officinalis), poljsku koljeniku (Spergula arvensis), veliki dvornik (Polygonum persicaria), uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium), kamilicu ( Matricaria spp.), čestoslavice (Veronica spp.), obični kostriš (Senecio vulgaris), postiže se u stadiju 2 prava lista.                                                                     Optimalna učinkovitost na slakasti dvornik (Polygonum convonvulus) postiže se ustadiju razvoja 4 prava lista. Manji utrošak vode koristi se primjenom na korove i usjeve u ranijim stadijima razvoja.Pri kasnijim primjenama, kada su usjevi u gustom sklopu, potrebno je primjenitiveći utrošak vode od 400 l /ha.

4) Kukuruzu za silažu u količini od 1 l/ha uz utrošak vode od 200-300 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 3 lista do stadija razvoja 6 listova (BBCH 13-16), ali prije nego kukuruz dosegne visinu od 20 cm. Optimalna učinkovitost na crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), postiže se od stadija kotiledona do stadija razvoja 6 pravih listova. Sredstvo Fluxyr 200 EC ne smije se primjenjivati ako su se na prvom nodiju počeli razvijati prvi bočni korijenčići.
5) Na travnjacima:
• U uspostavljenim travnjacima u količini od 2 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha.
Primjenjuje se kada trave imaju barem 3 potpuno razvijena lista, u proljeće ili na jesen. Suzijanje korova u uspostavljenim travnjacima je optimalno na kovrčavu kiselicu (Rumex crispus) i tupolisnu kiselicu (Rumex obtusifolius) u proljeće, kada se nalaze u stadiju rozete te su visine 15-20 cm. Ako se sredstvo primjenjuje na korove u kasnijim stadijima razvoja, postoji mogućnost da će slijedeće sezone biti potrebno ponoviti primjenu. Nakon košnje travnjaka potrebno je pričekati 2 do 3 tjedna prije primjene sredstva, kako i se omugućio ponovni rast.
• U novozasijanim travnjacima u količini od 0,75 l/ha uz utrošak vode od 200- 400 l/ha. Primjenjuje se kada trave imaju barem 3 potpuno razvijena lista, u proljeće ili na jesen. Suzbijanje korova u novozasijanim travnjacima je optimalno na veliku koprivu (Urtica dioica) i maslačak (Taraxacum officinale) primjenom sredstva prije cvatnje. Optimalna učinkovitost na mišjakinju (Stellaria media), postiže se kada je u stadiju kotiledona. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se kada su korovi u aktivnom porastu. Veći utrošak vode koristi se pri većoj zakorovljenosti. Tlo se ne smije drljati niti valjati 7 dana prije ili nakon primjene sredstva Fluxyr 200 EC.
Zabranjena je ispaša domaćih životinja i košnja na tretiranim površinama najmanje 14 dana nakon primjene sredstva Fluxyr 200 EC. Sredstvo Fluxyr 200 EC ne smije se primjenjivati prije 1. ožujka u godini žetve.
Karenca: osigurana vremenom primjene za ozimu pšenicu, ječam, zob, raž, tvrdu pšenicu
i pšenoraž, jaru pšenicu, ječam i zob, te kukuruz za silažu. Nije primjenjiva za travnjake.
Pakiranje: 1 litra

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

fluroksipir, 250 g/l

tekući koncentrat za emulziju – EC

PREDNOSTI:

SPEKTAR DJELOVANJA:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

Tlo se ne smije drljati niti valjati 7 dana prije ili nakon primjene sredstva Fluxyr 200 EC. Zabranjena je ispaša domaćih životinja i košnja na tretiranim površinama najmanje 14 dana nakon primjene sredstva Fluxyr 200 EC. Sredstvo Fluxyr 200 EC ne smije se primjenjivati
prije 1. ožujka u godini žetve.

Zabranjena je ispaša domaćih životinja i košnja na tretiranim površinama najmanje 14 dana nakon primjene sredstva Fluxyr 200 EC. Sredstvo Fluxyr 200 EC ne smije se primjenjivati prije 1. ožujka u godini žetve.

KULTURA KARENCA
Za ozimu pšenicu, ječam, zob, raž, tvrdu pšenicu i pšenoraž, jaru pšenicu, ječam i zob, te kukuruz za silažu
OVP
Travnjaci
Nije primjenjiva

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Svjetski dan vode

Svake godine, 22. ožujka, obilježava se Svjetski dan voda. Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj

Pročitaj više »