Sredstva za zaštitu bilja

Herbicidi

Fungicidi

Insekticidi

Akaricidi

Sredstva za druge namjene

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.