Fungicidi

Khapo 80 WDG

Khapo , 80%

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuka i krušaka (fuzikladija, Venturia spp.).

Jaguar

Protiokonazol, 125 g/l, Tebukonazol, 200 g/l

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje bolesti u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i pšenoraži

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.