Zaštita kukuruza

VRIJEME PRIMJENE PREPARAT KONC. ili DOZA NAPOMENA
Nakon nicanja (post-+em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza, Dicash
0,6 l/ha
Radna zabrana: Ulazak životinja na tretirano područje dopušteno je 30 dana nakon primjene sredstva
Namijenjen je jednostavnom i potpunom suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova
Sadrži tri herbicida različitih aktivnih tvari u količinama prilagođenim primjeni za površinu od 1 ha.
Nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-4 lista kukuruza (BBCH 12-14)
1,5 l/ha
Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja Usjev 2-9 listova
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon nicanja Usjev 2-5 listova
0,6 – 0,8 l/ha
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja Korovi 2-6 listova
0,2 – 0,33 l/ha
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja Usjev 3-5 listova
0,5 – 0,7 l/ha
Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
0,025- 0,075 %
Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo) dodatak svim škropivima
1. primjena - prema BBCH skali 13 -15 ili lisni stadij 3 - 5 2. primjena - 14 dana nakon primjene
2,5 l/ha
Folijarno gnojivo
U sjemensku brazdu kod sjetve u trake Kada kukuruz ima 4 do 6 listova Ponoviti tretiranje 2 tjedna kasnije
75 mL/ha 250 - 400 mL/ha 250 - 400 mL/ha
Folijarno gnojivo

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Svjetski dan vode

Svake godine, 22. ožujka, obilježava se Svjetski dan voda. Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj

Pročitaj više »