Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu, kukuruzu i krumpiru.

Aktivna tvar: flurokloridon, 250 g/l
Formulacija: tekući koncetratirat za emulziju – EC

Djelovanje i primjena:
Racer 25 EC je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova: Abutilon theophrasti (mračnjak), Ambrosia sp., Polygonum sp. (dvornik), Xanthium sp., Amaranthus retrofl exus (šćir), Chenopodium sp. (loboda), Galium aparine (broćika), Galinsoga parviflora (konica), Stellaria media (mišjakinja), Veronica sp., Solanum nigrum (pomoćnica) i dr. te nekih travnih korova: Poa sp., Avena ludowiciana (južna zob), Apera spica-venti (slakoperka), Lolium sp. (ljulj), Eleusine indica, a u povoljnim uvjetima djelomično suzbija Echinochloa crus-galli (koštan), Setaria sp. (muharike).

Primjena i doze primjene:
u suncokretu u dozi od 2-3 l/ha ovisno o tipu tla:
– lakša tla: 2 l/ha
– srednje teška tla: 2,5 l/ha
– teška tla s više od 3% humusa: 3l/ha tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja suncokreta i         korova

u krumpiru u dozi 2 l/ha (200 ml/1000 m²) tretiranjem odmah nakon sadnje, a prije nicanja krumpira uz utrošak vode 200-400 l/ha

Radi proširenja spektra djelovanja na travne i neke širokolisne korove koristi se u kombinacijama sa drugim herbicidima. Ako se primjenjuje u kombinaciji s drugim herbicidima, primjenjuje se u količini od 1,5-2 L/ha.

Ograničenja plodoreda:
U jesen se ne smije sijati uljana repica, a u ekstremno sušnim godinama niti žita. Ako se u kombinaciji
koristi veća količina drugog herbicida, primjenjuju se sva ograničenja plodoreda za to sredstvo opisana
u njegovoj uputi. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Fitotoksičnost: Racer 25 EC se ne smije primjenjivati na lakšim pjeskovitim i humusom siromašnijim
tipovima tala jer u uvjetima obilnih oborina nakon tretiranja može doći do oštećenja usjeva. Sjetva i
sadnja moraju biti izvršene kvalitetno i ujednačeno na određenu dubinu. Na krumpiru izaziva prolaznu
fitotoksičnost (dio lisne mase pobijeli). Prilikom rada spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve.
Ne tretirati u neposrednoj blizini nasada.

Karenca: 63 dana za krumpir. Osigurana je vremenom primjene za suncokret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt