Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu i krumpiru.

Aktivna tvar: flurokloridon, 250 g/l
Formulacija: tekuća koncentrirana mikroenkapsulirana suspenzija – CS

Djelovanje i primjena:
RACER 25 CS je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova: Abutilon theophrasti (mračnjak), Ambrosia sp. (partizanka), Amaranthus retrofl exus (šćir), Chenopodium album (loboda), Galium aparine (broćika), Galinsoga parvifl ora (konica), Solanum nigrum (crna pomoćnica), Stellaria media (mišjakinja), Veronica sp. (čestoslavica) i dr.,te nekih travnih korova . te nekih travnih korova: Poa sp.(livadarka), Avena ludowiciana (južna zob), Apera spica-venti (slakoperka), Lolium sp. (ljulj), Eleusine indica, a u povoljnim uvjetima djelomično suzbija Echinochloa crus-galli (koštan), Setaria sp. (muharike).

Primjena i doze primjene:
u suncokretu u dozi od 2-3,5 l/ha ovisno o tipu tla
– laka tla 2 l/ha
– srednje teška tla 2,5 l/ha
– teška tla i tla sa više od 3 % humusa 3-3,5 l/ha tretiranjem nakon sjetve,a prije nicanja suncokreta     i korova
u krumpiru u dozi 2 l/ha tretiranjem nakon sadnje,a prije nicanja krumpira uz utrošak vode 200 – 400 l/ha.

Radi proširenja spektra djelovanja na travne i neke širokolisne korove koristi se u kombinacijama sa drugim herbicidima. Ako se primjenjuje u kombinaciji sa drugim herbicidima, primjenjuje se u količini od 1,5-2 l/ha.

Ograničenja plodoreda:
U jesen se ne smije sijati uljana repica, a u ekstremno sušnim godinama ni žita. Ako se u kombinaciji
koristi veća količina drugog herbicida, primjenjuju se sva ograničenja plodoreda za to sredstvo opisana
u njegovoj uputi. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Fitotoksičnost:
Racer 25 CS se ne smije primjenjivati na lakšim pjeskovitim i humusom siromašnim tlima, jer kod obilnijih oborina nakon tretiranja može doći do oštećenja usjeva. Sjetva i sadnja trebaju biti izvršena kvalitetno i ujednačeno na određenu dubinu.Na krumpiru izaziva prolaznu fitotoksičnost (dio lisne mase pobijeli). Prilikom rada spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve. Ne tretirati u neposrednoj blizini nasada.

Karenca:
63 dana za krumpir, a u suncokretu osigurana je vremenom primjene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt