Tomigan® 250 EC

Translokacijsko-kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, ozimoj i jaroj raži, ozimoj i jaroj zobi te ozimoj pšeno-raži, kukuruzu za zrno, luku, luku vlascu, mrkvi, peršinu , kupusu, maku, kimu, tulipanu, narcisi, livadama i pašnjacima, sjemenskim travama, ukrasnim i namjenskim travnjacima, voćnjacima jezgričavog voća. Aktivna tvar: fluroksipir, 250 […]

Racer® 25 CS

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu i krumpiru. Aktivna tvar: flurokloridon, 250 g/l Formulacija: tekuća koncentrirana mikroenkapsulirana suspenzija – CS Djelovanje i primjena: RACER 25 CS je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova: Abutilon theophrasti (mračnjak), Ambrosia sp. (partizanka), Amaranthus retrofl exus (šćir), Chenopodium album (loboda), Galium aparine (broćika), Galinsoga […]

Racer® 25 EC

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu, kukuruzu i krumpiru. Aktivna tvar: flurokloridon, 250 g/l Formulacija: tekući koncetratirat za emulziju – EC Djelovanje i primjena: Racer 25 EC je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova: Abutilon theophrasti (mračnjak), Ambrosia sp., Polygonum sp. (dvornik), Xanthium sp., Amaranthus retrofl exus (šćir), Chenopodium sp. […]

Mistral® 70 WG

Selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u soji, krumpiru, rajčici i lucerni. Aktivna tvar: metribuzin, 700 g/l Formulacija: močive samodispergirajuće granule – WG Djelovanje i primjena: Mistral 70 WG je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Matricaria spp., Polygonum spp., Sonchus spp., Stellaria media. Djelomično suzbija Galium aparine, […]

Linurex® 50 SC

Kontaktni zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenju zakorovljenosti nekim jednogodišnjim travnim korovima u krumpiru, peršinu, mrkvi, pastrnjaku, kukuruzu i suncokretu. Aktivna tvar: linuron, 500 g/l Formulacija: tekuća koncentrirana suspenzija – SC Djelovanje: Biljka Linurex® 50 SC prvenstveno apsorbira putem korijena (kretanje u biljci je akropetalno, od korijena prema gore), a na korove u mlađem razvojnom […]

Leopard® 5 EC

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru  Aktivna tvar: kizalofop-p-etil, 50 g/l Formulacija: tekući koncetratirat za emulziju – EC Djelovanje i primjena: Leopard 5 EC je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru. Tretiranje […]

Goltix® SC 700

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih travnih korova u šećernoj i stočnoj repi. Aktivna tvar: metamitron, 700 g/l Formulacija: tekuća koncentrirana suspenzija – SC Djelovanje, primjena i doze primjene: GOLTIX SC 700 djeluje preko korijena i preko lista i može se primjeniti u šećernoj repi u svakom njenom razvojnom stadiju te na […]

Goltix® WG 70

Selektivni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih monokotiledona u šećernoj repi. Aktivna tvar: metamitron, 700 g/l Formulacija: močive samodispergirajuće granule – koncentrat za suspenziju – WG Djelovanje, primjena i doze primjene: Goltix WG 70 djeluje preko korijena i preko lista i može se primjeniti u šećernoj repi u svakom njenom razvojnom stadiju […]

Glyphogan®

Neselektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih te širokolisnih korova, uključujući korove s dubokim korijenom, rizomima ili gomoljima, te drvenastih korova u velikom broju kultura  Aktivna tvar: glifosat (u obliku N-(fosfonometil)-glicin kiseline), 360 g/l (u obliku izopropilamino soli), 485 g/l okvašivač, 10% Formulacija: tekući koncetrat za otopinu – SL Djelovanje i primjena: Glyphogan® […]