Poleci Plus

Kontaktno – želučani insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, povrćarstvu, ratarstvu, industrijskom i krmnom bilju, cvjećarstvu, ukrasnom bilju i topoli.

Poleci Plus je kontaktno – želučani insekticid širokog spektra djelovanja namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca.

Djelovanje i primjena:
Poleci se primjenjuje na slijedećim kulturama:
 >>jabuci i kruški za suzbijanje kruškine buhe (Cacopsilla sp.) u količin 0,5 l/ha; jabučne zelene uši (Aphis pomi), kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) u količini 0,5 l/ha (tretiranje u ljetnom periodu protiv pokretnih stadija mladih ličinki); jabučnog savijača (Cydia pomonella) u količini 0,3 l/ha; breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i breskvinog savijača (Cydia molesta) u količini 0,5 l/ha; savijača kožice ploda (Adoxophyes orana) i drugih savijača u stadiju gusjenica (Tortricidae) u količini od 0,3-0,5 l/ha; ostalih štetnih gusjenica (Mikrolepidoptera) na jabukama i kruškama u količini od 0,3-0,5 l/ha; jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), običnog hrušta (Melolontha melolontha), tripsa (Thrips spp.), mušica šiškarica (Cecidomyiidae syn Cecidomyidae), mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata) u količini od 0,3-0,5 l/ha.

Utrošak vode: 1000 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

>>jagodi za suzbijanje sovica (Noctuidae) i tripsa (Thysanoptera) u količini 0,3 l/ha; lisnih uši (Aphididae) i štetnih stjenica (Heteroptera) u količini 0,5 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana

(7 dana u zaštićenim prostorima).

>>maslini za suzbijanje maslininog medića (Saissetia oleae) u količini 0,4 l/ha; maslininog moljca (Prays oleae) i tripsa (Thrips spp.), u količini 0,5 l/ha; maslinine muhe (Bactrocera oleae) u količini 0,5 l/ha, preventivnim tretiranjem.

Utrošak vode: 1000 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

>>artičoki, luku, krastavcima, patlidžanu, rajčici, mrkvi, celeru i krumpiru za suzbijanje sovica (Noctuidae), krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), tripsa (Thysanoptera), osice (Tenthredinoidea) u količini od 0,3 l/ha; lisne uši (Aphididae), štitastih moljaca (Aleyroidea), kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), štetne muhe i kimovog moljca (Depressaria depressana) u količini 0,5 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana na otvorenom i 7 dana u zaštićenim prostorima.

>>kukuruzu – proljetno-ljetna primjena za suzbijanje sovica (Noctuidae) i tripsa (Thysanoptera) u količini 0,3 l/ha; lisnih uši (Aphididae), štetnih stjenica (Heteroptera), kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera) u količini 0,5 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

>> pšenici – proljetno-ljetna primjena za suzbijane sovica (Noctuidae), tripsa (Thrips spp.) i lisnih uši (Aphididae) u količini od 0,3 l/ha; štetnih stjenica (Heteroptera), u količini 0,5 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

>>pšenici i ječmu jesenska primjena za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) – vektora virusnih bolesti (žuta patuljavost) u količini od 0,3-0,5 l/ha u fazi 1-3 lista, ako je potrebno primjenu ponoviti nakon 15 dana.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

>>uljanoj repici za suzbijanje buhača (Haliticinae) i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini od 0,3 l/ha; lisnih uši Aphididae i pipe (Curculionidae) u količini 0,5 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

>>duhanu za suzbijanje sovica (Noctuidae), lisnih uši (Aphididae), tripsa (Thysanoptera) i duhanovog buhača (Epitrix tuberis) u količini od 0,3-0,5 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

>>pamuku za suzbijanje sovica (Noctuidae), plamenca (Pyralidae), štetnih stjenica (Heteroptera), moljca (Microfrenatae), cikada (Cicadoidea) i tripsa (Thysanoptera) u količini 0,3 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

>>cvjećarstvu:

cvijeće (na otvorenom): za suzbijanje lisnih uši (Aphididae), štitastih moljaca (Aleyrodidae), tripsa (Thysanoptera), kornjaša (Coleoptera), običnog hrušta (Melolontha melolontha), savijača (Tortricidae), običnog klinčićevog savijača (Cacoecimorpha pronubana) i afričkog klinčićevog moljca (Epichoridstodes acerbella) u količini 0,5 l/ha;

cvijeće (u zaštićenim prostorima): za suzbijanje lisnih uši (Aphididae), štitastih moljaca (Aleyrodidae), tripsa (Thysanoptera), kornjaša (Coleoptera), običnog hrušta (Melolontha melolontha) u količini 0,5 l/ha; savijača (Tortricidae), običnog klinčićevog savijača (Cacoecimorpha pronubana) i afričkog klinčićevog moljca (Epichoridstodes acerbella) u količini od 0,5-1 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

>>rasadnicima ukrasnog bilja i ukrasnom bilju (na otvorenom ili u zaštićenim prostorima): za suzbijanje lisnih uši (Aphididae), mrežaste stjenice platane (Corythuca ciliata), gusjenica leptira (Lepidoptera), običnog hrušta (Melolontha melolontha) u količini 0,5 l/ha.

Utrošak vode: 1000 l/ha

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana (7 dana u zaštićenim prostorima).

>>topoli:

u rasadnicima: za suzbijanje topolinog savijača (Gypsonoma aceriana) i malog topolinog staklokrilca (Paranthrene tabaniroformis) u količini 0,5 l/ha;

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

u plantažama: za suzbijanje zlatica (crvena topolova zlatica (Melasoma populi), mala topolova zlatica (Melasoma tremulae) i topolinog gubara (Stilpnotia salicis) u količini od 0,3-0,5 l/ha.

Maksimalan broj primjena u godini je 2 puta u razmaku od 14 dana.

Utrošak vode: 1000 l/ha

Ograničenja:
 – Opasno za pčele.
 – Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje.
 – Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela.
 – Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
 – Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine.
 – Ne koristiti tretirane usjeve,sijeno i žetvene ostatke kao hranu (ili stelju) za životinje.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

deltametrin, 25 g/l

● piretroidi, IRAC grupa: 3A

Koncentrat za emulziju – EC

PREDNOSTI:

KULTURA KARENCA
Uljana repica
45 dana
Pšenica, kukuruz i ječam
30 dana
Pamuk
21 dan
Jabuka, kruška, masline,luk,mrkva,celer i krumpir
7 dana
Jagode (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), artičoka, krastavci (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), patlidžan, rajčica ( na otvorenom i u zaštićenom prostoru )
3 dana
Nije primjenjiva u duhanu i cvijeću

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Svjetski dan vode

Svake godine, 22. ožujka, obilježava se Svjetski dan voda. Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj

Pročitaj više »