Mavrik® 2 F

Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika na jabuci, ruži i šećernoj repi – sintetski piretroid širokog spektra djelovanja.

Mavrik 2 F je kontaktni insekticid za suzbijanje lisnih uši (Aphididae):
Djelovanje i primjena:
Mavrik 2 F se primjenjuje na:
 – na jabuci u koncentraciji 0,02%-0,04%, od početka bujanja cvjetnih pupova do vremena zrenja plodova (BBCH 51-81) za suzbijanje jabučne zelene uši (Aphis pomi) i jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea) Sredstvo treba primijeniti prije pojave simptoma kovrčanja lista.
 – na ruži za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) u koncentraciji 0,02% prije pojave simptoma kovrčanja lista, u vrijeme neotvorenih cvjetnih pupova
 – na šećernoj repi za suzbijanje u dozi 0,2 l/ha crne repine uši (Aphis fabae). Sredstvo treba primijeniti prije pojave simptoma kovrčanja lista.
Mavrik® 2F je jedini piretorid koji je aktivan i na visokim temperaturama, iako zadržava sve ostale karakteristike ove grupe insekticida (jako inicijalno delovanje, kratko zadržavanje u životnoj sredini, širok spektar djelovanja).
Ograničenja:
Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u maksimalnoj količini do 0,6 l/ ha po primjeni. Najmanji vremenski razmak između dvije primjene je 14 dana. Na ukrasnom bilju prvenstveno se dozvoljava na drvenastom ukrasnom bilju (ruža i dr.) u vrijeme neotvorenih cvjetnih pupova. Nema repelentni učinak na pčele. Nije opasan za pčele ako se tretira najmanje 2 sata prije leta pčela i nakon leta pčela. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

tau-fluvalinat, 240 g/l

● piretroidi, IRAC grupa: 3A

Tekuća koncentrirana suspenzija – KS

PREDNOSTI:

KULTURA KARENCA
Šećerna repa
14 dana
Jabuka
30 dana
Ruža
Nije primjenjiva

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Svjetski dan vode

Svake godine, 22. ožujka, obilježava se Svjetski dan voda. Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj

Pročitaj više »