Zakeo® Xtra

(Amistar Extra)

Preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi i uljanoj repici.

Zakeo® Xtra je kontaktni i sistemični fungicid prvenstveno preventivnog djelovanja za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi i uljanoj repici.
Djelovanje i primjena:
Zakeo® Xtra se primjenjuje za suzbijanje bolesti u:
 – ozimoj pšenici: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), rđe (Puccinia recondita), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevice (Stagnospora  nodorum), fuzarioza (Fusarium spp.) i sniježne plijesni (Calonectria graminicola) u količini od 0,6-1 l/ha (6-10 ml/100 m2);
 – jaroj pšenici: pepelnice (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice (Mycosphaerella graminicola), fuzarioza (Fusarium spp.) i sniježne plijesni (Calonectria graminicola) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);
 – ozimom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), rđe (Puccinia hordei), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora/Drechslera teres) i sive pjegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) u količini od 0,6-1 l/ha (6-10 ml/100 m2);
 – jarom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis), smeđe hrđe ječma (Puccinia hordei), mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora/Drechslera teres) i sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2);
 – zobi: pepelnice (Blumeria graminis) i narančaste hrđe zobi (Puccinia coronata) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2);
 – raži: pepelnice (Blumeria graminis), smeđe hrđe (Puccinia dispersa) i sive pjegavosti lista raži (Rhynchosporium secalis) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);
 – tritikalu: pjegavosti lista pšenice (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevica (Stagonospora nodorum) i pšenične hrđe (Pucinia triticina) u količini 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2); S primjenom na žitaricama započeti pri pojavi prvih znakova bolesti uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). U žitaricama se smije primijeniti najviše dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u razmaku od 21 dan;
 – šećernoj repi: pjegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) u količini od 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml/1000 m2). Niža količina treba se primijeniti u godinama sa slabijim uvjetima za razvoj pjegavosti lista šećerne repeili na tolerantnim sortama. Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Može se primijeniti najviše dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u razmaku od 18 dana;
 – ozimoj i jaroj uljanoj repici: crne pjegavosti (Alternaria spp.) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini od 0,75–1,0 l/ha uz utrošak 400-600 l vode/ha. Dozvoljene su dvije  primjene sredstva tijekom vegetacije: prvi puta kada je uljana repica u fazi BBCH 61-70 i drugi puta u razmaku od najmanje 21 dan;
Miješanje:
 – Zakeo Xtra se može miješati sa insekticidom za suzbijanje žitnog balca – leme (Poleci).
 – Ne preporučuje se miješanje s kontaktnim herbicidima i mineralnim gnojivima prije fenofaze 31 ZCK.
 – Primjena iz zrakoplova je zabranjena.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

azoksistrobin, 200 g/l

● strobilurini, FRAC grupa: C3

ciprokonazol, 80 g/l

● triazoli, FRAC grupa: G1

Koncentrat za suspenziju – SC

PREDNOSTI:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

  • Zakeo Xtra je preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi i uljanoj repici.
  • Kombinacijom dviju djelatnih tvari iz strobilurinske i triazolne skupine omogućava se širok spektar djelovanja na bolesti.
  • Veliki broj pokusa u praksi dokazao je da Zakeo Xtra osim odličnog djelovanja na bolesti ima i značajan utjecaj na fotosintezu i nalijevanje zrna što izravno utječe na povećanje uroda. Pored fungicidnog djelovanja, utvrđeno je da pripravak Zakeo Xtra omogućuje biljkama da u stresnim uvjetima bolje iskoriste vodu i dušik.
  • Djelatna tvar ciprokonazol djeluje sistemično tako da ulazi u biljno tkivo i kreće se akropetalno. Na ključne bolesti djeluje kurativno jer u vrijeme inkubacije zaustavlja rast micelija u biljnom tkivu.
  • Azoksistrobin se odlikuje vrlo dobrim vezivanjem za lisnu površinu pa samim time kontaktno i preventivnodjeluje na spore gljivica. Uz kontaktno djelovanje, azoksistrobin je jedina djelatna tvar iz skupine strobilurina koja posjeduje i sistemično djelovanje pa ulazi u biljne organe. Na taj način izravno utječe na urod jer poboljšava gospodarenje vodom u sušnim uvjetima, povoljno djeluje na gospodarenje dušikom, te na produljenje vegetacije i nalijevanje zrna.
KULTURA KARENCA
Jara i ozima pšenica i jari i ozimi ječam
42 dana
Zob, raž i tritikale
45 dana
Korijen i list šećerne repe
28 dana
Uljana repica
30 dana

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »