Sphinx® Extra 685 WDG

Kontaktni i lokalno-sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje plamenjače vinove loze i rajčice.

Sphinx Extra 685 WDG je kontaktni i lokalno-sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje plamenjače vinove loze i rajčice.
Djelovanje i primjena:
 – Vinova loza (vinske sorte) za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini od 1,8 do 2,0 kg/ha, uz utrošak vode od 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze razvijena tri listića (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti. Ukoliko se sredstvo koristi uzastopno, preporučeni razmak između tretiranja je 10-12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na vinovoj lozi može primijeniti najviše tri puta u vegetaciji.
 – Rajčica (na otvorenom) za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) u količini od 1,7 do 2,0 kg/ha, uz utrošak vode od 500-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze razvijena tri lista na glavnoj stabljici (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti. Ukoliko se sredstvo koristi uzastopno, preporučeni razmak između tretiranja je 10-14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na rajčici može primijeniti najviše tri puta u vegetaciji.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

folpet, 600 g/kg

● ftalimidi, FRAC grupa: M4

dimetomorf, 113 g/kg

● amidi cinamične kiseline, FRAC grupa: H5

vododispergirajuće granule – WDG

PREDNOSTI:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

je kombinacija dviju fungicidnih aktivnih tvari; folpeta i dimetomorfa. 

Folpet je kontaktni fungicid preventivnog djelovanja, dok je dimetomorf lokalni sistemik, izraženog kurativnog i eradikativnog djelovanja. Ova kombinacija osigurava preventivnu, kurativnu i eradikativnu zaštitu nasada od svih razvojnih stadija uzročnika plamenjače.

Optimalno vrijeme za primjenu sredstva Sphinx® Extra 685 WDG u rajčici je za drugi i naknadne tretmane, odnosno u vrijeme kada je plamenjača već prisutna u nasadu (zbog izraženog kurativnog djelovanja aktivne tvari dimetomorf). Za prve tretmane primjeniti sredstva s preventivnim djelovanjem.

U VINOVOJ LOZI optimalno vrijeme primjene je nakon cvatnje vinove loze, odnosno nakon ostvarenih primarnih infekcija. Najdjelotvornije je da se optimalno vrijeme primjene određuje pomoću prognoznih modela koji prate razvoj patogena ovisno o vremenskim uvjetima.

Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem (orošavanjem), korištenjem leđnih ili traktorskih prskalica ili raspršivača („atomizera“).

72 sata

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

KULTURA KARENCA
Vinske sorte vinove loze
28 dana
Rajčica (na otvorenom)
7 dana

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »