Folpan® 80 WDG

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje bolesti vinove loze.

Folpan® 80 WDG je kontaktni preventivni fungicid za primjenu na vinovoj lozi.
Djelovanje i primjena:
 – vinova loza (vinske i stolne sorte grožđa) za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,15 – 0,2 % (150-200 g/100 l vode), te smanjenje zaraze uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea) u koncentraciji 0,2 % (200 g/100 l vode). Primjenjuje se u razmaku 7-10 dana.
Preporučeni utrošak vode za primjenu prskanjem 800-1000 l/ha.
Maksimalno dozvoljeni utrošak sredstva po primjeni iznosi 2 kg/ha.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

folpet, 80%

● ftalimidi, FRAC grupa: M4

močive samodispergirajuće valjkaste granule – koncentrat za suspenziju – WDG

PREDNOSTI:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

  • Osnovni mehanizam djelovanja je inhibiranje disanja, odnosno SH enzima.
  • Zbog multilateralnog (multi-site) načina djelovanja na više mjesta u stanici, nije zabilježena pojava rezistentnosti.
  • Folpan 80 WDG je jedan od rijetkih fungicida koji u nasadu vinove loze, osim registrirane primjene za plamenjaču, uspješno smanjuju potencijal uzročnika crne pjegavosti (Phomosis viticola). Tretmane protiv ove bolesti treba pozicionirati u vrijeme pojave prvih listića.
  • Folpet također sanira rane nastale od oštećenja tučom na vinovoj lozi. Tretirati u što kraćem vremenu nakon tuče.

Ne smije se miješati s insekticidima na osnovi diklorvosa, heptenofosa i dimetoata, s bordoškom suspenzijom, uljnim sredstvima i akaricidima na osnovi propargita. Prije primjene u kombinaciji s koncentratima za emulziju treba provjeriti mogućnost miješanja. Dođe li do koagulacije, sredstva se ne smiju miješati. Pripremljeno škropivo treba odmah utrošiti jer hidrolizira u kisele produkte.

  • Smije se primijeniti najviše četiri puta godišnje na istom nasadu.
  • Veći broj primjena stimulira populacije štetnih grinja.
  • Primjena iz zraka nije dozvoljena.

24 sata i 5 dana za rezidbu

KULTURA KARENCA
Stolne sorte vinove loze
56 dana
Vinske sorte vinove loze
42 dana

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Međunarodni dan krumpira

Prvi Međunarodni dan krumpira obilježava se ovog 30. svibnja, a ustanovila ga je UN-ova Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) krajem prošle godine. Krumpir (Solanum

Pročitaj više »