Custodia®

Kombinirani sistemični fungicid za za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu (u mekoj pšenici, tvrdojpšenici i pšenoraži, ječmu), povrćarstvu (u krastavcu (u zaštićenom prostoru), tikvici (u zaštićenom  prostoru) i dinji (u zaštićenom prostoru), rajčici (u zaštićenom prostoru), patlidžanu (u zaštićenom prostoru) i paprici (u zaštićenom prostoru), luku i češnjaku) i vinogradarstvu.

CUSTODIA je kombinirani sistemični fungicid za za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu. Sadrži dvije aktivne tvari iz različitih kemijskih skupina i različitog mehanizma djelovanja.
CUSTODIA
se primjenjuje u:
 – mekoj pšenici, tvrdoj pšenici i pšenoraži za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.) u količini od 1,0-1,25 L/ha, uz utrošak 100-500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 14 do 21 dan između primjena;
 – ječmu za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), hrđa (Puccinia spp.), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) i sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) u količini od 1,0-1,25 L/ha, uz utrošak 100-500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do kraja klasanja (BBCH 30-59). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 14 do 21 dan između primjena;
 – krastavcu (u zaštićenom prostoru), tikvici (u zaštićenom prostoru) i dinji (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) u količini od 0,5 -1,0 L/ha, uz utrošak 500 – 1000 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do zrelosti plodova (BBCH 14-89). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Dozvoljene su tri primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 10 do 14 dana između primjena;
 – rajčici (u zaštićenom prostoru), patlidžanu (u zaštićenom prostoru) i paprici (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje pepelnice (Leveillula taurica, Oidium neolycopersici) u količini od 0,5-1,0 L/ha, uz utrošak 500-1000 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do zrelosti plodova (BBCH 14-89). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Na rajčici i patlidžanu (u zaštićenim prostorima) dozvoljene su tri primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, a na paprici dvije primjene, uz razmak od 10 do 14 dana između primjena;
 – luku i češnjaku –  za suzbijanje hrđe (Puccinia allii) i stemfilijske (purpurne) pjegavosti (Stemphylium vesicarium) u količini od 0,5-1,0 L/ha, uz utrošak 500-1000 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do kraja vegetacije (BBCH 13-89). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 10 do 14 dana između primjena;
 – vinovoj lozi –  za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator = Uncinula necator) u količini od 0,75 L/ha, uz utrošak 500-1000 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze 10 listova do faze bobica veličine graška (BBCH 20-75). Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 14 dana između primjena.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

azoksistrobin, 120 g/l

● strobilurini, FRAC grupa: C3

tebukonazol, 200 g/l

● triazoli, FRAC grupa: G1

koncentrat za suspenziju – SC

PREDNOSTI:

SPEKTAR DJELOVANJA:

Pšenica i pšenoraž:

Ječam:

Rajčica, patlidžan i paprika:

Krastavac, tikvice i dinje:

Vinova loza:

Luk i češnjak:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

Custodia® je kombinirani sistemični fungicid koji sadrži dvije aktivne tvari iz različitih kemijskih skupina i različitog mehanizma djelovanja.

 je aktivna tvar iz skupine strobilurina s vrlo širokim spektrom djelovanja. Ima izraženo preventivno djelovanje na površini biljnih organa, ali i djelomično kurativno djelovanje zbog translaminarnog i sistemičnog širenja u biljci.

je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola. Djeluje preventivno, kurativno i eradikativno. Inhibira djelovanje enzima C-14 demetilaze, odnosno biosintezu ergosterola u staničnim membranama. Vrlo je širokog spektra djelovanja. U biljku se upija i premješta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Djeluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno djelovanje.

Custodia® se primenjuje tijekom vlatanja, klasanja i cvatnje strnih žita. Visoko je efi kasan fungicid u kontroli kako bolesti lista, tako i bolesti klasa pšenice. Kod ječma ispoljava najveći efekat u suzbijanju uzročnika različitih pjegavosti lista (Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis) i pepelnice primjenom početkom vegetacije u proljeće (kraj busanja – početak vlatanja).

Sredstvo Custodia® je vrlo otporno na ispiranje kišom, 2 sata nakon primjene kiša ga ne ispire. Nakon tretmana usjev je zaštićen do 14-21 dan, u fenofazama prije klasanja pšenice i ječma, odnosno do 7 dana u vrijeme klasanja-cvatnje pšenice. Kurativno djelovanje je do 72 sata.

Custodia® pripada grupi preparata koji ispoljavaju i tzv. „zeleni efekt“ kod biljaka. „Zeleni efekt“ se iskazuje u poboljšanju fotosintetičkih procesa, aktivnosti stoma i sl. što rezultira boljim usvajanjem vode i dušika od strane biljaka, poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata. Krajnji rezultat je produženje vegetacije, povećanje prinosa i kvaliteta zrna strnih žita.

Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima.

4 dana za povrće i 21 dan za vinovu lozu.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

KULTURA KARENCA
Meka pšenica, tvrda pšenica, ječam i pšenoraž
35 dana
Češnjak, luk i vinova loza
21 dan
Dinja
7 dana
Krastavac, tikvice, rajčica, patlidžan i paprika
4 dana

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI

Naučite

Uzgoj patlidžana

Patlidžan (Solanum melongena L.) pripada porodici Solonaceae.  U zemljama Afrike i Azije, kao i na Mediteranu cijeni se kao korisno povrće i nazivaju ga mesom jer

Pročitaj više »