Kombinirani sistemični fungicid za za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu (u mekoj pšenici, tvrdoj pšenici i pšenoraži, ječmu), povrćarstvu (u krastavcu (u zaštićenom prostoru)), tikvici (u zaštićenom prostoru) i dinji (u zaštićenom prostoru), rajčici (u zaštićenom prostoru), patlidžanu (u zaštićenom prostoru) i paprici (u zaštićenom prostoru), luku i češnjaku i vinogradarstvu.

 Aktivna tvar: azoksistrobin 120 g/l
tebukonazol 200 g/l
Formulacija: koncentrat za suspenziju – SC

Djelovanje i upotreba:
CUSTODIA je kombinirani sistemični fungicid za  za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu. Sadrži dvije aktivne tvari iz različitih kemijskih skupina i različitog mehanizma djelo- vanja. Azoksistrobin je aktivna tvar iz skupine strobilurina s vrlo širokim spektrom djelovanja. Ima izra- ženo preventivno djelovanje na površini biljnih organa, ali i djelomično kurativno djelovanje zbog trans- laminamog i sistemičnog širenja u biljci. Tebukonazol je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola. Inhi- bira djelovanje enzima C-14 demetilaze, odnosno biosintezu ergosterola u staničnim membranama. Vrlo je širokog spektra djelovanja. U biljku se upija i premješta sistemično uzlaznim tokovima (akrope- talno). Djeluje u ranim fazama razvoja bolesti i pokazuje izraženo kurativno djelovanje.

Primjenjuje se u:
a) mekoj pšenici, tvrdoj pšenici i pšenoraži
za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Mycos- phaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.) u količini od 1,0-1,25 L/ha, uz utrošak 100-500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do kraja cvatnje (BBCH 30-69). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 14 do 21 dan između primjena;

b) ječmu
za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), hrđa (Puccinia spp.), mrežaste pjegavosti (Pyreno- phora teres) i sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) u količini od 1,0-1,25 L/ha, uz utrošak 100-500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do kraja klasanja (BBCH 30-59). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 14 do 21 dan između primjena;

c) krastavcu (u zaštićenom prostoru), tikvici (u zaštićenom prostoru) i dinji (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) u količini od 0,5 -1,0 L/ha, uz utrošak 500 – 1000 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do zrelosti plodova (BBCH 14-89). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Dozvoljene su tri primjene sredstva tijekom vegeta- cijske sezone, uz razmak od 10 do 14 dana između primjena;

d) rajčici (u zaštićenom prostoru), patlidžanu (u zaštićenom prostoru) i paprici (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje pepelnice (Leveillula taurica, Oidium neolycopersici) u količini od 0,5-1,0 L/ha, uz utrošak 500-1000 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do zrelosti plodova (BBCH 14-89). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Na rajčici i patlidžanu (u zaštićenim prostorima) dozvo- ljene su tri primjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, a na paprici dvije primjene, uz razmak od 10 do 14 dana između primjena;

e) luku i češnjaku
za suzbijanje hrđe (Puccinia allii) i stemfilijske (purpurne) pjegavosti (Stemphylium vesicarium) u količini od 0,5-1,0 L/ha, uz utrošak 500-1000 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do kraja vegetacije (BBCH 13-89). Veće količine sredstva preporučljivo je koristiti u uvjetima jačeg pritiska bolesti. Dozvoljene su dvije pri- mjene sredstva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 10 do 14 dana između primjena;

f) vinovoj lozi
za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator = Uncinula necator) u količini od 0,75 L/ha, uz utrošak 500-1000 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze 10 listova do faze bobica veličine graška (BBCH 20-75). Dozvoljene su dvije primjene sred- stva tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 14 dana između primjena.

Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima.

Radna zabrana: 4 dana za povrće i 21 dan za vinovu lozu.

Karenca: 35 dana za meku pšenicu, tvrdu pšenicu, ječam i pšenoraž; 21 dan za češnjak, luk i vinovu lozu; 7 dana za dinju; 4 dana za krastavac, tikvicu, rajčicu, patlidžan i papriku.

Ograničenja: Primjena iz zraka nije dopuštena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt