Sistemični fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na pšenici i ječmu.

Aktivna tvar:  izopirazam, 100 g/l
                            azoksistrobin, 100 g/l
                           ciprokonazol, 80 g/l
Kemijska skupina: SDHI, QoI, Triazoli
Grupa: Grupa C2(Izopirazam), Grupa C3 (Azoksistrobin) i Grupa G1 (Ciprokonazol)
Formulacija: koncentrirana suspenzija – SC
Način djelovanja: Sistemično

Djelovanje, primjena i doza primjene:
SEGURIS XTRA je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na pšenici i ječmu. SEGURIS XTRA
sadrži tri aktivne tvari – izopirazam, ciprokonazol i azoksistrobin. Izopirazam je aktivna tvar iz kemijske
skupine karboksamida. Inhibira enzim sukcinat dehidrogenazu (SDHI) i mitohondrijsko disanje u kompleksu II respiratornog lanca. Iskazuje određeno kurativno djelovanje sprječavajući rast micelija, ali
ima prvenstveno preventivno djelovanje. Ciprokonazol je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola.
Inhi bira biosintezu sterola djelujući na enzim C-14 demetilazu. Biljka ga brzo usvaja i translocira akropetalno. Sistemičnog je načina djelovanja. Azoksistrobin je aktivna tvar iz kemijske skupine strobilurina. Inhibira mitohondrijsko disanje blokirajući transport elektrona između citokroma b i citokroma c. U biljci se kreće translaminarno i akropetalno ksilemom.

SEGURIS XTRA je sistemični fungicid koji se koristi na:
pšenici (ozimoj i jaroj) za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), smeđe pjegavosti lista
(Myco sphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti pljevica (Leptosphaeria                        nodorum = Stagonospora nodorum), žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis),                      smeđe hrđe (Puccinia recondita) i žute hrđe (Puccinia striiformis) u količini od 0,75-1,0 l/ha;
ječmu (ozimom i jarom) za suzbijanje mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), pepelnice                        (Blumeria = Erysiphe graminis), ramularijske pjegavosti (Ramularia collo-cygni) i smeđe hrđe                (Puccinia hordei) u količini 0,75-1,0 l/ha.
Sredstvo se primjenjuje kada postoji rizik od zaraze ili nakon pojave simptoma. Ovisno o sezoni, uvjetima uzgoja i bolesti koje se suzbijaju, sredstvo SEGURIS XTRA može se koristiti na pšenici od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja cvatnje (BBCH 69), a na ječmu od početka vlatanja (BBCH 31) do
kraja klasanja (BBCH 59).

Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama uz utrošak vode od 100-400 l/ha.

Ograničenja
Sredstvo SEGURIS XTRA smije se koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Ne smiju se
primjenjivati druga sredstva koja sadrže izopirazam na istoj površini u istoj kalendarskoj godini zbog
povećanog rizika ispiranja u podzemne vode. Primjena iz zraka nije dopuštena.

 Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt