Zakeo Xtra® (Amistar Extra)

Preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi, uljanoj repici, suncokretu i šumarstvu

Aktivna tvar: azoksistrobin, 200 g/l
                            ciprokonazol, 80 g/l
Formulacija: koncentrat za suspenziju – SC
Kemijska skupina: QoITriazoli
Grupa: Grupa C3 (Azoksistrobin) i Grupa G1 (Ciprokonazol)
Način djelovanja: Preventivno, kontaktno, sistemično

Djelovanje i upotreba:
Zakeo Extra je preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi, uljanoj
repici, suncokretu i šumarstvu. Kombinacijom dviju djelatnih tvari iz strobilurinske i triazolne skupine
omogućava se širok spektar djelovanja na bolesti. Veliki broj pokusa u praksi dokazao je da Zakeo
Extra osim odličnog djelovanja na bolesti ima i značajan utjecaj na fotosintezu i nalijevanje zrna što
izravno utječe na povećanje uroda. Pored fungicidnog djelovanja, utvrđeno je da pripravak Zakeo
Extra omogućuje biljkama da u stresnim uvjetima bolje iskoriste vodu i dušik.
Djelatna tvar ciprokonazol djeluje sistemično tako da ulazi u biljno tkivo i kreće se akropetalno. Na
ključne bolesti djeluje kurativno jer u vrijeme inkubacije zaustavlja rast micelija u biljnom tkivu. Azoksistrobin se odlikuje vrlo dobrim vezivanjem za lisnu površinu pa samim time kontaktno i preventivno djeluje na spore gljivica. Uz kontaktno djelovanje, azoksistrobin je jedina djelatna tvar iz skupine strobilurina koja posjeduje i sistemično djelovanje pa ulazi u biljne organe. Na taj način izravno utječe na urod jer poboljšava gospodarenje vodom u sušnim uvjetima, povoljno djeluje na gospodarenje dušikom, te na produljenje vegetacije i nalijevanje zrna.

Primjenjuje se za suzbijanje bolesti u:
a) ozimoj pšenici: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), rđe (Puccinia recondita), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevice (Stagnospora nodorum),
fuzarioza (Fusarium spp.) i sniježne plijesni (Calonectria graminicola) u količini od 0,6-1 l/ha
(6-10 ml/100 m2);
b) jaroj pšenici: pepelnice (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice
(Mycosphaerella graminicola), fuzarioza (Fusarium spp.) i sniježne plijesni (Calonectria
graminicola) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);
c) ozimom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), rđe (Puccinia hordei), mrežaste
pjegavosti (Pyrenophora/Drechslera teres) i sive pjegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) u
količini od 0,6-1 l/ha (6-10 ml/100 m2);
d) jarom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis), smeđe hrđe ječma (Puccinia hordei), mrežaste
pjegavosti ječma (Pyrenophora/Drechslera teres) i sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium
secalis) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2);
e) zobi: pepelnice (Blumeria graminis) i narančaste hrđe zobi (Puccinia coronata) u količini od
0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2);
f) raži: pepelnice (Blumeria graminis), smeđe hrđe (Puccinia dispersa) i sive pjegavosti lista raži              g) tritikalu: pjegavosti lista pšenice (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevica (Stagonospora nodorum) i pšenične hrđe (Pucinia triticina) u količini 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);
S primjenom na žitaricama započeti pri pojavi prvih znakova bolesti uz utrošak vode od 200-400 l/ha
(2-4 l/100 m2). U žitaricama se smije primijeniti najviše dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u
razmaku od 21 dan;
h) šećernoj repi: pjegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) u količini od 0,6-0,8 l/ha
(60-80 ml/1000 m2). Niža količina treba se primijeniti u godinama sa slabijim uvjetima za razvoj
pjegavosti lista šećerne repe ili na tolerantnim sortama. Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha.
Može se primijeniti najviše dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u razmaku od 18 dana;
i) ozimoj i jaroj uljanoj repici: crne pjegavosti (Alternaria spp.) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u
količini od 0,75–1,0 l/ha uz utrošak 400-600 l vode/ha. Dozvoljene su dvije primjene sredstva
tijekom vegetacije: prvi puta kada je uljana repica u fazi BBCH 61-70 i drugi puta u razmaku od
najmanje 21 dan;
k) hrastu: hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides) u količini od 0,6-0,7 l/ha uz utrošak 250 l
vode/ha na podmlatku hrasta visine 0,5 m. Sredstvo treba primijeniti u početku pojave pepelnice.

Miješanje:
Zakeo Extra se može miješati sa insekticidom za suzbijanje žitnog balca – leme (Poleci). Ne
preporučuje se miješanje s kontaktnim herbicidima i mineralnim gnojivima prije fenofaze 31 ZCK.
Primjena iz zrakoplova je zabranjena.

Karenca:
42 dana za jaru i ozimu pšenicu i jari i ozimi ječam;
45 dana na zob, raž i tritikale;
14 dana za šumske plodine;
28 dana za korijen i list šećerne repe i suncokret
30 dana za uljanu repicu

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt