Apollo® 50 SC

Kontaktni akaricid za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka u nasadima jabuka, krušaka i vinove loze te ličinki crvenog pauka na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu.

Apollo 50 SC je selektivan akaricid namijenjen za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka (Tetranicus urticae).
Djelovanje i primjena:
Apollo 50 SC je namijenjen suzbijanju:
 – u nasadima jabuka i krušaka za suzbijanje zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) u količini 0,4 l/ ha u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja uz utrošak od najmanje 1500 l škropiva/ha. (40 ml u 150 l vode na 1000 m²). Za suzbijanje ljetnih jaja i mladih pokretnih razvojnih oblika pauka u količini 0,4 l/ha uz utrošak od najmanje 1500 l/ha škropiva (40 ml u 150 l vode na 1000 m²). Tretirati treba kada se na listu nalaze najviše 2-3 pokretna mlada razvojna oblika pauka.
 – u nasadima vinove loze za suzbijanje zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) u količini 0,4 l/ha uz utrošak 1000 l škropiva/ha (40 ml u 100 l vode na 1000 m²). Tretirati treba u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja. Dozvoljena je najviše jedna primjena godišnje. Maksimalno dozvoljena količina sredstva je 0,4 l/ha.
 – na salatnom krastavcu za suzbijanje crvenog pauka (Tetranychus spp.) u količini 0,4 l/ha. Tretirati treba kada se pojave prvi mlađi razvojni pokretni oblici paukova.
 – na ukrasnom bilju za suzbijanje crvenog pauka (Tetranychus spp.) u količini 0,4 l/ha. Tretirati treba kada se pojave prvi mlađi razvojni pokretni oblici paukova.

AKTIVNA TVAR

FORMULACIJA

klofentezin,500 g/l

● IRAC grupa: 10A

Tekući koncentrat za suspenziju – SC

PREDNOSTI:

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:

  • Sredstvo se smije koristiti najviše 1 puta godišnje u maksimalnoj količini 0,4 l/ha (200 g aktivne tvari/ha).
  • Ne smije se koristiti u krastavcima za kiseljenje.
  • Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
KULTURA KARENCA
Jabuke i kruške
35 dana
Vinova loza
28 dan
Krastavac (salatni)
3 dana
Ukrasno bilje
Nije primjenjiva

Proširenje primjene na male kulture

Primjena: za suzbijanje grinja (Acarina) u količini 0,4 l/ha. Primijeniti pojavom prvih ličinki iz jaja.
Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Utrošak vode iznosi 1000l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Primjena: za suzbijanje grinja (Acarina) u količini 0,4 l/ha. Primijeniti pojavom prvih ličinki iz jaja.
Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Utrošak vode iznosi 1000l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

7 dana

Danon katalog možete preuzeti ovdje:

VIJESTI