Jesenska zaštita uljane repice

Iako se površine pod uljanom repicom zadnjih godina smanjuju, pretpostavlja se da bi ove jeseni moglo biti zasijano oko 20 000 ha. Za one koji se odluče za ovu, unatoč svemu zanimljivu i potencijalno profitabilnu kulturu, Danon nudi nekoliko rješenja u zaštiti od bolesti, korova i štetnika

Sultan postiže optimalnu učinkovitost

SULTAN® 50 SC je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Sadrži 500 g/l aktivne tvari metazaklor.
U ozimoj uljanoj repici primjenjuje se u količini 1,5 – 2,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha; a) nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja BBCH 00 – 07. Primjena nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) preporuča se na sred- nje teškim i teškim tlima. Prije primjene sredstva SULTAN 50 SC tlo treba dobro pripremiti, tako da sjeme uljane repice bude prekriveno slojem zemlje debljine 1,5 – 2,5 cm, kako bi se izbjeglo da sjeme repice dođe u dodir sa sredstvom; ili b) nakon nicanja usjeva (rani post- em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja 1 – 4 lista (BBCH 11-14). SULTAN 50 SC ne smije se primijeniti prije nego što usjev dostigne stadij potpuno razvijenih kotiledona i prvi pravi list.

Usvaja se korijenom i hipokotilom korovskih biljaka. Za postizanje optimalne učinkovitosti sredstvo je potrebno primijeniti na korove u nicanju. Kod veće zakorovljenosti navedenim korovnim vrstama potrebno je primijeniti višu odobrenu količinu sredstva kako bi se postigla zadovoljavajuća učinkovitost. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

SULTAN® 50 SC suzbija travne i širokolisne korove: obična slakoperka (Apera spica-venti), koštan (Echinochloa crus-galli), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), svračice (Digitaria spp.), muharike (Setaria spp.), mišjakinja (Stellaria media), obična konica (Galinsoga parviflora), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), perzijska čestoslavica (Veronica persicaria), kamilice (Matricaria spp), obična rusomača (Capsella bursa- pastoris), mala kopriva (Urtica urens), bijela loboda (Chenopodium album), obićni šćir (Amaranthus retroflexus), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), purpurna iglica (Geranium purpureum), mak turčinak (Papaver rhoeas), poljska ljubica (Viola arvensis), crna pomoćnica (Solanum nigrum), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), jarmen (Anthemis spp.) i poljska gorušica (Sinapis arvensis).

Ako se u repici, tijekom jeseni pojave samonikla pšenica ili ječam, naša je preporuka prskanje Agilom ili Leopardom.

KALIF primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja!

KALIF® 480 EC je herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici. Sadrži 480 g/l aktivne tvari klomazon. Herbicid klomazon djeluje kao inhibitor biosinteze biljnih pigmenata karotenoida. Tretirane biljke ubrzo izblijede (bleaching), nakon čega uvenu. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,15-0,2 l/ha uz utrošak vode 200- 400 l/ha.

Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka.
Kalif® 480 EC biljke usvajaju korijenom i izdankom, a dalja translokacija do mjesta djelovanja je ksilemom. Kalif® 480 EC ima dugotrajno zemljišno djelovanje na korovske biljke. Optimalni uvjeti za nicanje, aktivan rast i razvoj korova (topli i vlažni uvjeti) pogoduju djelovanju sredstva.

Suzbija ljepljivu broćiku (Galium aparine), mišjakinju (Stellaria media), rusomaču (Capsella bursa pastoris), poljsku čestiku (Thlaspi arvense), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), obični kužnjak (Datura stramonium), poljski mak (Papaver rhoeas), koštan (Echinochloa crus-galli), lobodu (Chenopodium album), gorušicu (Sinapis arvensis), čičak (Xanthium strumarium) te sirak iz sjemena (Sorghum halepense).

Optimalni uvjeti za nicanje, aktivan rast i razvoj korova (topli i vlažni uvjeti) pogoduju djelovanju sredstva.

KALIF 480 EC primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

CLAP® 300 SL primijeniti nakon nicanja usjeva

CLAP® 300 SL je selektivan sistemično-kontaktni herbicid namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova iz porodice: glavočika (Asteraceae): pelinolisna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), osjak (Cirsium spp.), kamilice (Matricaria spp.), jarmen (Anthemis spp.),samonikli suncokret (Helianthus annuus), poljski svinjak (Sonchus spp.), obični kostriš (Senecio vulgaris), mišjakinja (Stellaria media), bijela loboda (Chenopodium album); štitarki (Apiaceae) i mahunarki (Fabaceae).

CLAP® 300 SL se primjenjuje nakon nicanja usjeva, kada se korovi nalaze u razvojnoj fazi 2-6 listova u ozimoj uljanoj repici, prije otvaranja cvjetnih pupova u količini od 0,2-0,33l/ha (20-33 ml na 1000 m2). U ranijoj fazi razvoja korova koristiti niže, a u kasnijoj fazi više preporučene doze.

Sadrži 300 g/l aktivne tvari klopiralid. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

SYNDOXA® je kontaktni želučani insekticid namijenjen suzbijanju repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini 0,085 kg/ha, uz utrošak vode 400-600 L/ ha. Sredstvo se primjenjuje od izduživanja devetog internodija stabljike do pred cvatnju (BBCH 39-59). Primjenjuje se prije cvatnje a najkasnije u vrijeme zelenog/ žutog pupoljka.
Dozvoljena je najviše 1 primjena tijekom jedne vegetacije.
Oksadiazini predstavljaju novu kemijsku skupinu insekticida sa djelatnom tvari indoksakarb. Syndoxa sadrži 300 g/kg aktivne tvari indoksakarb. Indoksakarb blokira živčane impulse, sprječavajući prolazak natrijevih iona što uzrokuje paralizu i ugibanje štetnika. U organizam prodire kontaktnim i želučanim putem. Djeluje larvicidno i ovicidno.
Djelovanje se manifestira brzim prestankom hranjenja insekata, gubljenjem koordinacije pokreta i paralizom te ugibanjem štetnika nakon 24-60 sati. Izvrsno djeluje i na niskim i na visokim temperaturama.
Osigurava rezidualnu zaštitu usjeva.

Tretirani zeleni dijelovi biljke imaju odbijajuće djelovanje na insekte koji se pokušavaju hraniti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt