Životni ciklus bumbara

Bumbari spadaju u primitivnu grupu socijalnih insekata. Spadaju u holometabolne insekte tj. insekte sa potpunim preobražajem. Za razliku od pčela koje prezimljuju u zajedničkoj koloniji, bumbari (Rod Bombus) žive samo od proljeća do jeseni. Samo će oplođena bumbarska matica (kraljica) preživjeti zimu i to tako da će morati naći sklonište gdje će prezimiti i zaštiti se od temperatura ispod nule. Dugu, hladnu zimu će prezimiti sama (solitarni dio života).
U proljeće buđenjem prirode i matica (kraljica) prekida svoj zimski san (cca 6 mjeseci), izlazi iz skloništa te traži pogodno mjesto za osnivanje kolonije, idealno u nekoj maloj šupljini ili napuštenom mišjem gnijezdu.
U skloništu gradi gnijezdo od mahovina, trave i kose sa jednim jedinim ulazom. Jednom kada će kraljica izgraditi sklonište može se početi pripremati za potomstvo te skuplja zalihe nektara i polena. Bumbarska matica skuplja pelud na koji polaže jajašca svog prvog legla i grije ga svojim tijelom i to tako da sjedi na hrpi polena te povećava tjelesnu temperaturu na 37-39 °C. Za prehranu koristi nektar i med iz svojih zaliha. Za četiri dana se iz jajašca izlegu ličinke.
Kraljica bumbara nastavlja svoju brigu za potomstvo, skupljajući polen te hraneći svoje potomstvo sve dok se ne učahure u kukuljicu. Tek kad se prvo potomstvo izlegne može ostaviti svoje dnevne zadatke sakupljanja hrane te brige za potomstvo. U preostalom dijelu godine se koncentrira samo na to da izlegne što više jajašca.
Radilice joj pomažu brinuti se za potomstvo, te se broj jedinki kolonije naglo povećava. Pred kraj ljeta počinje leći i neoplođena jajašca iz kojih će se razviti trutovi (mužjaci), a kasnije i mlade matice koje će postati nove, fertilne kraljice. Budući da su mlade bumbarske matice (kraljice) spremne nastaviti genetsku liniju, stara bumbarska matica umire.
Prije dolaska zime nova kraljica i mužjak se pare. Mužjak umire ubrzo nakon parenja, a nova kraljica nastavlja uhodani životni ciklus traženjem skloništa gdje će prezimiti te slijedećeg ljeta započeti novu koloniju.

Bumbari se također puno koriste i kao prirodni oprašivači povrća u plastenicima i staklenicima. BioBee kompanija je poznata i kao proizvođač košnica sa bumbarima za plastenike.
Uskoro više obavijesti kako nabaviti kvalitetne BioBee bumbarske košnice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt