Životni ciklus bumbara

Bumbari spadaju u primitivnu grupu socijalnih insekata. Spadaju u holometabolne insekte tj. insekte sa potpunim preobražajem. Za razliku od pčela koje prezimljuju u zajedničkoj koloniji, bumbari (Rod Bombus) žive samo od proljeća do jeseni. Samo će oplođena bumbarska matica (kraljica) preživjeti zimu i to tako da će morati naći sklonište gdje će prezimiti i zaštiti […]