Zaštita pšenice i ječma od bolesti!

DUGOTRAJNO I SNAŽNO DJELOVANJE SEGURIS XTRA

Tehnologija uzgoja žitarica mijenja se – nova genetika postiže veće pri­nose, ali se povećala i osjetljivost na bolesti. Također i klimatske promje­ne sve više idu u prilog razvoju patogena. Ako znamo da troškovi zaštite pšenice iznose oko 10 % ukupnih troškova, a da je moguć gubitak prino­sa i do 50 % - računica je jednostavna.

 Prvo prskanje pšenice obično se izvodi početkom vlatanja, u fazi od prvog do dru­gog koljenca pšenice (BBCH skala 31-32), dok se prvi fungicidni tretman ječma pre­poručuje nešto ranije, od kraja busanja – početka vlatanja do prvog koljenca (BBCH skala 31).

Maksimalna učinkovitost preparata

Odabrani preparat za ovu namjenu spek­trom svog djelovanja treba pokrivati sve eko­nomski značajne patogene pšenice i ječma.

Seguris xtra je kombinirani sistemič­ni fungicid izrazito dugog i snažnog djelovanja koji sadrži tri aktivne tvari – izopirazam, ciprokonazol i azoksi­strobin; iz tri različite kemijske skupi­ne: SDHI, triazoli, strobilurini.

Izopirazam (IZM) je nova aktivna tvar iz kemijske skupine karboksamida. Inhibira enzim sukcinat dehidrogenazu (SDHI) i  mitohondrijsko disanje u kompleksu II res­piratornog lanca. Iskazuje određeno kura­tivno djelovanje sprječavajući rast micelija, ali ima prvenstveno preventivno djelovanje. Važno je napomenuti da iskazuje maksimal­nu učinkovitost, jer ne postoji rezistentnost gljivica na izopirazam.

Kako se primjenjuje?

Seguris Xtra se primjenjuje u pšenici (ozimoj i jaroj) za suzbijanje pepelnice (Erysiphe grami­nis), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjega­vosti pljevica (Leptosphaeria nodorum = Sta­gonospora nodorum), žuto-smeđe pjegavo­sti (Pyrenophora tritici-repentis), smeđe hrđe (Puccinia recondita) i žute hrđe (Puccinia striiformis); te u ječmu (ozimom i jarom) za suzbijanje mrežaste pjegavosti (Pyrenop­hora teres), pepelnice (Blumeria=Erysiphe graminis), ramularijske pjegavosti (Ramularia  collo-cygni) i smeđe hrđe (Puccinia hordei) u količini 0,75-1,0 l/ha.

Zahvaljujući svom širokom spektru djelo­vanja, sredstvo se može uspješno koristiti u prvom tretmanu, zaštiti lista pšenice (početak vlatanja – faza prvog ili drugog koljenca), u zaštiti klasa (početkom cvatnje) ili u međutre­tmanu (u fazi lista zastavičara).

Prednosti fungicida Seguris Xtra

3 generacije djelatnih tvari u jednom proi­zvodu različitog mehanizma djelovanja – an­tirezistentna strategija.

Posebnu snagu donosi nova, inovativna molekula izopirazam (IZM) koja se po aplika­ciji izuzetno brzo veže na list, djeluje na kli­janje spora, ali i na daljnji razvoj gljive unutar biljke tzv. „dvojna veza“. Dvojna veza (vezanje na list i patogena) osigurava dugotrajnu preventivnu zaštitu bilj­ke od bolesti.

U ječmu – izvrsno, novo rješenje za suzbi­janje ramularijske pjegavostim najopasnije bolesti ječma

U pšenici uz ostale bolesti suzbija i žu­to-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-re­pentis).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt