Suzbijanje svih korova u kukuruzu!

Najveće gubitke u prinosu kukuruz trpi od korova. Nikita je trojni herbicid koji suzbija praktički sve korove koji se pojavljuju u usjevu kukuruza, a može se primijeniti u fazi 2-9 listova kukuruza.

Kritično razdoblje zakorovljenosti za kukuruz je od 3- 6 tjedana nakon sjetve, kad je kukuruz u fazi 2-3 do 9 listova, jer u ovom razdoblju ima spor vegetativni porast i korovi ga lako nadvladaju.

Tri djelatne tvari

Nikita je selektivni sistemični herbicid koji u kukuruzu za zrno i silažu suzbija travne, jednogodišnje i višegodišnje; kao i širokolisne jednogodišnje i višegodišnje korove. Sadrži tri djelatne tvari: kombinaciji nikosulfurona i dikambe, koja je standard u zaštiti kukuruza nakon nicanja, dodan je i mezotrion, koji djeluje i zemljišno– rezidualno 4- 6 tjedana nakon primjene.

Nikita se odlikuje s tri različita međusobno sinkronizirana mehanizma djelovanja;

Mezotrion (triketoni, HRAC grupa 2) djeluje na razini kloroplasta blokiranjem HPPD enzima, neophodnog za fotosintezu. Dikamba (derivati benzojeve kiseline, HRAC grupa 0) inhibira diobu stanica u meristemskim tkivima.  Nikosulfuron (sulfonilurea, HRAC grupa B) sprječava proces stvaranja acetolaktat sintetaze (ALS.

Nikita je jednostavna i efikasna

Primjenjuje se u količini 0,4 kg/ha (40 g/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kad kukuruz razvije dva do devet listova (BBCH 12-19). Korove je poželjno suzbijati kad je kukuruz u fazi 2-4- 6 listova. Za poboljšanje učinka sredstvu je potrebno dodati okvašivač (Nu-film).

Za postizanje optimalne učinkovitosti preporuča se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Uskolisni korovi najosjetljiviji su u stadijima 1-3 razvijena lista (do početka busanja), širokolisni 2-6 listova (ne više od 5 cm visine). U slučaju neravnomjernog nicanja korova sredstvo je moguće primijeniti u razdvojenoj primjeni (split-aplikacija) unutar dozvoljenih stadija razvoja kulture pazeći da se ne prijeđe maksimalna dozvoljena količina sredstva od 0,4 kg/ha.

Zahvaljujući snažnom međudjelovanju triju aktivnih tvari, Nikita izvrsno suzbija praktički sve jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove koji zakorovljuju kukuruz: sirak, koštan, ambroziju, abutilon, čičak, lobode, šćir, dvornike, muhare, svračice, prosa, piriku, slak, osjak, gorušicu, konicu, kužnjak, mišjakinju, pastirsku torbicu, crnu pomoćnicu, ladolež, preslicu, štavelj, divlju kupinu i brojne druge korove.

Nikitu odlikuje najširi spektar djelovanja jer suzbija sve ekonomski značajne širokolisne i travne korove u kukuruzu, fleksibilna je u vremenu primjene, dugog je djelovanja, sigurna za usjev i praktična za upotrebu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt