EC gel roaches® -EC gel protiv žohara

Jedna kap gela može eliminirati i do 50 žohara ! Precizno doziranje pomoću štrcaljke ! INSEKTICIDNI GEL – MAMAC ZA SUZBIJANJE ŽOHARAVrsta formulacije: RB – mamac (pripremljen za uporabu); gelKategorija korisnika: široka javnost (amaterska upotreba)Sastav (aktivna tvar): imidakloprid 2,15 % (CAS br.: 138261-41-3)Dostupna jedinična pakiranja: 5g EC GEL je insekticid namijenjen suzbijanju odraslih jedinki žohara: smeđi […]

Zašto žohari ulaze u kuće i stanove, te kako ih se riješiti ?

Na mjestu nepoželjnih kućnih štetočina žohari zauzimaju vrlo visoko mjesto. Mogu biti prenosioci bolesti te kontaminirati hranu. Jako su adaptabilni na sve uvjete pa ih se teško i riješiti; ne smetaju im temperature ispod 0 ºC, mogu izdržati tjedne bez vode, tri mjeseca bez hrane te čak tjedan dana bez vlastite glave! Noćne su životinje […]

Životni ciklus običnog komaraca

Obični komarci (Culex pipiens) tijekom svog života prolaze kroz četiri stadija: jajašce (jaje), ličinka, kukuljica i imago (odrasla jedinka).Razvoj komarca od jajašca do imaga se dešava isključivo u vodenoj sredini. Mužjaci običnog komarca se samo hrane nektarom, dok ženke sisaju krv zbog razvojan jajašca. Jajašca: ženke običnog komarca polažu jajašca u grupama sačinjenim od po […]

EC gel ants® – EC gel protiv mrava

Uništava cijelu koloniju mrava ! Precizno doziranje pomoću štrcaljke ! INSEKTICIDNI GEL – MAMAC ZA SUZBIJANJE MRAVAVrsta formulacije: RB – mamac (pripremljen za uporabu); gelKategorija korisnika: Široka javnost (amaterska uporaba).Sastav (aktivna tvar): imidakloprid 0,01 % (CAS br.: 138261-41-3)Dostupna jedinična pakiranja: 5g EC GEL protiv mrava je insekticid formuliran kao mamac u gelu, namijenjen suzbijanju štetnih vrsta […]