Jesenska akcija u Danon d.o.o.

U tijeku je akcijska prodaja (već je vrijeme za racionalnu kupovinu !) sredstava za zaštitu bilja te Vam možemo preporučiti sljedeće proizvode, odličnog odnosa cijene i kvalitete!

Za jesensku primjenu:

Deltagri (deltametrin, 25 g/l)

Insekticid za suzbijanje velikog broja štetnika u brojnim kulturama; patlidžan, krastavci, tikvice, dinje, lubenice…

Preporučujemo ga primijeniti u jesen u žitaricama za suzbijanje lisnih ušiju – vektora viroza koje su i ove godine značajno smanjile urod i kvalitetu.

Pakiranje: 50 ml, 1 L

Doziranje: 300 – 500 ml/ha

Pantera QT (kizalofop-p, 40 g/l)

Dokazani vrhunski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, krumpiru, nasadima jabuka, vinove loze i uljanoj repici.

Primjenom u jesen u uljanoj repici protiv samoniklih žitarica štiti usjev od korova koji uzimaju hranjiva kulturi.

U sredstvu se nalazi okvašivač i time  povećava ekonomičnost primjene ovog herbicida.

Pakiranje: 1 L

Doziranje: 800 – 1200 ml/ha

Wish Top ( kizalofop-p-etil, 120 g/l)

Novi, visokokoncentrirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.

Primjenom u jesen u uljanoj repici protiv samoniklih žitarica i drugih travnih korova štiti usjev od korova koji uzimaju hranjiva kulturi. Budući da sadrži veliku količinu aktivne tvari, te se rabi u niskim dozama, najekonomičniji je herbicid za suzbijanje travnih korova u širokolisnim kulturama.

Pakiranje: 1 L

Doziranje: 400 – 1250 ml/ha

Za proljetnu primjenu:

Herbicidi za zaštitu kukuruza od korova:

Mays Top Pack

1 litra Nica 4 OD (nikosulfuron, 40 g/l) + 0,5 litre Cornprotecta (mezotrion 100 g/l) + 0,5 litre Dicasha (dikamba, 480 g/l).

Kompletan proizvod sastavljen od tri herbicida, namijenjen jednostavnom i potpunom suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu poslije nicanja kukuruza i korova.

Kontaktnog i rezidualnog djelovanja na sve korove – jednogodišnje i višegodišnje, travne i širokolisne. Jednostavan za primjenu, višu dozu primijeniti ako prevladavaju ambrozija, slak, divlji sirak…

Pakiranje: tripak = 1 litra Nic 4 OD + 0,5 litara Cornprotecta + 0,5 litara Dicasha

Doziranje: 1 pakiranje/ha

Rinidi WG (nikosulfuron, 92 g/kg +  rimsulfuron 23 g/kg + dikamba, 550 g/kg)

Sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu, posebno na poljima na kojima dominiraju travni korovi – koštan, divlji sirak, pirika, muhari, svračica…

Odlične učinkovitosti i na širokolisne korove – slak, osjak, šćir, lobode, ambroziju…

Preporučuje mu se dodati ovlaživač NU-FILM 17 u koncentraciji 0,025-0,075%.

Pakiranje: 220 g i 440 g

Doziranje: 440 g/ha

Cash 480 SL (dikamba, 480 g/l)

sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva). Vrhunskog djelovanja je na slak i osjak.

Pakiranje: 1 L

Doziranje: 500 – 700 ml/ha

NIC 4 OD (nikosulfuron, 40 g/l)

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova- divlji sirak, koštan, muhari, jara divlja zob, pirika… te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.

U sredstvu se nalazi ovlaživač i time  povećava ekonomičnost primjene ovog herbicida.

Pakiranje: 1 L

Doziranje: 1.000 ml/ha

Fungicid:

Jaguar (protiokonazol, 125 g/l, tebukonazol, 125 g/l)

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje bolesti u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i pšenoraži.

Odličnog djelovanja, dokazao učinkovitost u posebno zahtjevnoj prošloj sezoni. Vrhunskog djelovanja na pjegavosti, fuzarijske paleži klasa, hrđe, smeđu pjegavost lista i pljevica…od početka vlatanja do pune cvatnje.

Pakiranje: 1 L, 10 L

Herbicidi:

Clap 300 SL (klopiralid, 300 g/l)    

Sistemično-kontaktni herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u šećernoj repi, merkantilnom kukuruzu, ozimoj uljanoj repici, ozimoj i jaroj pšenici.

Usvajanje sredstva je brzo pa ga nekoliko sati nakon primjene kiša ne može isprati i korovi brzo odumiru.

Izuzetno ekonomičan herbicid za suzbijanje ambrozije, kužnjaka, dikice, osjaka, kamilice, jarmena, samoniklog suncokreta…

Pakiranje: 1 l

Doziranje: 200 – 400 ml /ha

Devrinol 45 FL (napropamid, 450 g/l)

Herbicid za suzbijanje sjemenskih uskolisnih i širokolisnih korova u duhanu, uljanoj repici, paprici, kelju, kupusu, cvjetači, lubenici, jagodi, voćnjacima i vinogradima starijim od godinu dana.

Dokazani selektivni herbicid za suzbijanje brojnih travnih i širokolisnih korova – koštana, svračice, divlje zobi, muharika, divljeg sirka iz sjemena… ambrozije, lobode, dvornjaka…

Pakiranje: 1 l

Doziranje: ovisno o kulturi /ha  

Fluxyr 200 EC  (fluroksipir, 200 g/l)   

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu za silažu i na travnjacima.

Nenadmašan u suzbijanju broćike ili priljepače u žitaricama od faze 2 lista pa do stadija vidljivog drugog koljenca. Učinkovito suzbija i druge širokolisne korove: maslačak,  slak, dimnjače, smrdelj, rusomaču, poljsku potočnicu, mrtvu koprivu, divlju kupinu, šćav, kostriš, slakastog dvornika, ptičjeg dvornika, crnu pomoćnicu, mišjakinju, koprivu, grahorice…

Pakiranje: 1 l

Doziranje: 1 l /ha  

Pendus 330 EC (pendimetalin, 330 g/l

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u velikom broju ratarskih (žitarice, kukuruz, suncokret, soja…) i povrtnih kultura (krumpir, grašak, bob, celer, rajčica, paprika, kupus, kelj, kelj pupčar, cvjetača, korabica…) , u voćarstvu, vinovoj lozi, začinskom, ljekovitom i ukrasnom bilju te šumarstvu.

Nezamjenjiv i siguran u brojnim povrtnim kulturama, širokog  spektra djelovanja na jednogodišnje korove.

Pakiranje: 1 l

Doziranje: 4-6 l /ha  

Sharmetrin (metribuzin, 700 g/kg)

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u krumpiru i rajčici. Izuzetno ekonomičan herbicid, odličan partner herbicidima za uskolisne korove u krumpiru i rajčici.

Pakiranje: 1 kg

Doziranje: 0,75 kg/ha

Sredstva za druge namjene:

NU-FILM 17 -pomoćno sredstvo, ovlaživač (di-l-p-menten, 96 %)

NU-FILM-17 je pomoćno sredstvo, ovlaživač/ljepilo, dodatak škropivima za povećanje učinka sredstava za zaštitu bilja; distribucije (smanjenje površinske napetosti), prianjanja i otpornosti na ispiranje.

Upotrebljava se kao dodatak svim škropivima zbog:

• sprečavanja cijeđenja škropiva s tretiranih biljaka,

• sprečavanja ispiranja škropiva uslijed padalina – suši škropivo za 1 sat od primjene, stvarajući vodootporni film,

• smanjenja površinske napetosti kapljice čime se postiže bolja pokrivenost tretiranih biljnih organa,

• bolje distribucije škropiva na biljne dijelove prekrivene dlačicama ili voštanom prevlakom,

• boljeg usvajanja sistemičnih sredstava za zaštitu bilja i folijarnih gnojiva,

• sporije razgradnje aktivnih tvari uslijed djelovanja UV zračenja, visokih temperatura i svjetlosti.

GREEN POWER (kalcijevi i magnezijevi minerali)

Energetski obogaćen prirodni pripravak za folijarnu ishranu bilja, gnojivo na bazi ugljičnog dioksida.

Pozitivno nabijene mikronske čestice pripravka prskanjem ulaze kroz puči u biljke, direktno mijenjajući energetski potencijal biljaka, a na taj način ubrzavaju biokemijske reakcije, fotosinteza, odnosno metabolizam biljaka, izgradnju organskih spojeva i ubrzava se usvajanje hraniva i vode.

Promjenom pH lista smanjuju se uvjeti za razvoj mikroorganizama, pa se time i značajno smanjuje i intenzitet napada bolesti.

Djelovanje GREEN POWERA u ekstremno lošim uvjetima se pokazalo i dokazalo odličnim za urod i kvalitetu prinosa brojnih kultura u vrlo zahtjevnoj prošloj sezoni.

Green Power se primjenjuje isključivo preko lista (folijarno) na svim ratarskim kulturama, voću, povrću, vinogradarstvu, maslinarstvu, cvijeću, travnatim i šumskim površinama.

MILLERPLEX (organsko mineralno gnojivo, N-P-K 3:3:3)

Tekuće gnojivo za primjenu u voćarstvu, ratarstvu, povrćarstvu i ukrasnom bilju. 

MILLERPLEX sadrži dodatak u obliku organske komponente, dobiven iz ekstrakta morske trave (Ascophyllum nodosum), a u svrhu upotpunjavanja zahtjeva u ishrani biljaka.

MILLERPLEX se koristi za poboljšanje kondicije biljaka, potpomaže formiranje pupoljaka i cvjetova, upijanje hranivih tvari, aktivira imunitet kod stresnih uvjeta, povećanje biljne proizvodnje/ prinosa i poboljšanje kvalitete plodova.

MILLERPLEX®se može primijeniti na sve usjeve, nasade i u ukrasnom bilju, namijenjen je za dopunu standardnih programa prihrane.

Featured image by Ida from Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt