Zaštita uljane repice od korova i štetnika

uljana_repica_fmtDanon d.o.o u svojoj širokoj paleti proizvoda drži i visoko kvalitetne proizvode za zaštitu uljane repice od korova i štetnika

SULTAN 50 SC
je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Sadrži 500 g/l aktivne tvari metazaklora.
U ozimoj uljanoj repici primjenjuje se u količini 1,5 – 2,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha:
a) Nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja BBCH 00 – 07. Primjena nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) preporuča se na srednje teškim i teškim tlima. Prije primjene sredstva SULTAN 50 SC tlo treba dobro pripremiti, tako da sjeme uljane repice bude prekriveno slojem zemlje debljine 1,5 – 2,5 cm, kako bi se izbjeglo da sjeme repice dođe u dodir sa sredstvom; ili b) nakon nicanja usjeva (rani post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja 1 – 4 lista (BBCH 11-14).
Za postizanje optimalne učinkovitosti sredstvo je potrebno primijeniti na korove u nicanju. Kod veće zakorovljenosti navedenim korovnim vrstama potrebno je primijeniti višu odobrenu količinu sredstva kako bi se postigla zadovoljavajuća učinkovitost. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

Ograničenje: Sredstvo SULTAN 50 SC ne smije se primijeniti prije nego što usjev dostigne stadij potpuno razvijenih kotiledona i prvi pravi list.

SULTAN 50 SC suzbija travne i širokolisne korove: obična slakoperka (Apera spica-venti), koštan (Echinochloa crus-galli), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides), srednja mišjakinja (Stellaria media), obična konica (Galinsoga parviflora), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), kamilice (Matricaria spp), perzijska čestoslavica (Veronica persicaria), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), mala kopriva (Urtica urtens), bijela loboda (Chenopodium album), obični ščir (Amaranthus retroflexus), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), purpurna iglica (Geranium purpureum), mak turčinak (Papaver rhoeas), poljska ljubica (Viola arvensis), crna pomoćnica (Solanum nigrum), slatkasti dvornik (Polygonum convolvulus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare.

Kalif 480 EC je herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici. Sadrži 480 g/l aktivne tvari klomazona. Herbicid klomazon djeluje kao inhibitor biosinteze biljnih pigmenata karotenoida. Tretirane biljke ubrzo izblijede (bleaching), nakon čega uvenu. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,15-0,2 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka.
Suzbija ljepljivu broćiku (Galium aparine), mišjakinju (Stellaria media), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), poljsku čestiku (Thlaspi arvense), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), obični kužnjak (Datura stramonium), poljski mak (Papaver rhoeas) i koštan (Echinochloa crus-galli). Optimalni uvjeti za nicanje, aktivan rast i razvoj korova (topli i vlažni uvjeti) pogoduju djelovanju sredstva. KALIF 480 EC primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve. Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

KALIF MEGA je zemljišni kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Sastoji se od dvije aktivne tvari: 33 g/l klomazona i 250 g/l metazaklora. Optimalna učinkovitost sredstva KALIF MEGA postiže se kada se primjenjuje na korove u stadiju potpuno razvijenih kotiledona (BBCH 10). KALIF MEGA primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve.
Predsjetvenom pripremom tla potrebno je osigurati čvrsto ležište za sjeme. Grudice tla, pogotovo one koju su veće od 75 mm u promjeru, mogu smanjiti kontrolu korova i prouzročiti da sjeme bude nepravilno pokriveno što može uzrokovati štete u usjevima.
Optimalna učinkovitost sredstva KALIF MEGA postiže se ako ubrzo nakon primjene padne kiša. Učinkovitost može biti smanjena na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari.

Za zaštitu uljane repice prepručamo još i ova sredstva:
AGIL 100 EC- selektivni sistematični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova
PYRINEX 250 ME– kontaktni insekticid širokog spektra za suzbijanje štetnika na jabukama i uljanoj repici
PYRINEX 48 EC– insekticid namijenjen suzbijanju štetnika na ratarskim i povrtlarskim kulturama.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt