Svjetski dan tla: Tlo i voda – izvor života

Svjetski dan tla Ujedinjenih naroda (WorldSoilDay) obilježava se svake godine 5. prosinca. Ovogodišnja kampanja “Tlo i voda: izvor života” naglašava međusobnu povezanost tla i vode te potrebu za integriranim upravljanjem na globalnoj razini.

Više od 95 % hrane proizvodi se na kopnu, te je izravno ovisno o tlu i vodi. Zdravlje tla te kvaliteta i dostupnost vode međusobno su usko povezani. Voda je ključna za apsorpciju hranjivih tvari u biljkama. Međutim, degradacija tla povećava pritisak na vodne resurse, a erozija i zbijanje tla smanjuju infiltraciju i zadržavanje vode, što dovodi do smanjene dostupnosti vode za biljke i organizme. Prakse održivog upravljanja tlom, kao što su minimalna ili nulta obrada tla, plodored, dodavanje organske tvari i pokrovni usjevi, smanjuju degradaciju tla, povećavaju zadržavanje vode, povećavaju sekvestraciju ugljika, čuvaju bioraznolikost tla, te poboljšavaju zdravlje i plodnost tla. Ujedno, time čine tlo vrijednim saveznikom za osiguranje sigurnosti hrane i vode te za ublažavanje utjecaja promjene klime i prilagodbu ovim promjenama. Pravilno upravljanje tlom i vodom poboljšava sposobnost izdržavanja ekstremnih klimatskih događaja kao što su suše, poplave i pješčane oluje. Zanimljiv je podatak kako jedan kubični metar zdravog tla može zadržati čak 250 litara vode. Zdravo tlo djeluje i kao ponor ugljika izdvajanjem ugljika iz atmosfere, čime pridonosi ublažavanju klimatskih promjena.

Poljoprivredni usjevi koji neposredno ovise o kiši čine 80 % obradivih površina, pridonoseći s 60 % globalne proizvodnje hrane. Ovi sustavi uvelike se oslanjaju na učinkovite prakse upravljanja vlagom u tlu. Prema podacima Svjetske banke, navodnjava se svega 20 % ukupnog obrađenog zemljišta ali ove površine ujedno doprinose s 40 % ukupno proizvedene hrane u svijetu. Poljoprivredne površine koje se navodnjavaju u prosjeku su najmanje dvostruko produktivnije po jedinici površine od nenavodnjavanih, što ujedno omogućuje veću intenzifikaciju proizvodnje i diverzifikaciju usjeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt