Herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici.

Aktivna tvar: klomazon, 480 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju -EC

Djelovanje i primjena:
KALIF 480® EC je herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici.
Herbicid klomazon djeluje kao inhibitor biosinteze biljnih pigmenata karotenoida. Tretirane biljke ubrzo izblijede (bleaching), nakon čega uvenu.
Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 0,15-0,2 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka.
Suzbija: ljepljivu broćiku (Galium aparine), mišjakinju (Stellaria media), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), poljsku čestiku (Thlaspi arvense), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), obični kužnjak (Datura stramonium), poljski mak (Papaver rhoeas) i koštan (Echinochloa crus-galli). Optimalni uvjeti za nicanje, aktivan rast i razvoj korova (topli i vlažni uvjeti) pogoduju djelovanju sredstva.

Ograničenja:
KALIF 480 EC primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve.
Smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.
Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Način primjene:
Prskanje vučenim ili nošenim traktorskim prskalicama usmjereno prema tlu.
Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka.

Fitotoksičnost:
Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera bez učinka na kvalitetu prinosa.
Kako bi se spriječilo isparavanje te fitottoksični učinci na neciljanim biljnim vrstama, primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, pri nižim temperaturama, za mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka.
Prilikom primjene spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Karenca: OVP za ozimu i jaru repicu.

Proširenje primjene na male kulture: duhan
jednogodišnji širokolisni korovi: broćika (priljepača) (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria
media), obična rusomača (Capsella bursa-pastoris), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum),
obični kužnjak (Datura stramonium), divlji mak (Papaver rhoeas);
jednogodišnji travni korovi: koštan (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), samonikle
žitarice

Primjena: u količini 0,5 l/ha (50 ml na 1000 m2), prije sadnje presadnica (presađivanja), uz utrošak
200-400 l/ha vode i obvezno unošenje u tlo (inkorporaciju) odmah nakon primjene sredstva. Inkorporacija u tlo značajno povisuje perzistentnost, ali se smanjuje isparavanje škropiva. Pojava izbjeljenija donjih listova ne utječe na prinos i kakvoću duhana.
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene: Prskanje vučenim ili nošenim traktorskim prskalicama usmjereno prema tlu. Primjenu je potrebno obaviti većim kapljicama, za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka. Optimalni uvjeti za nicanje, aktivan rast i razvoj korova (topli i vlažni uvjeti) pogoduju djelovanju sredstva.

Ograničenja: Sredstvo KALIF 480 EC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.
Zbog izrazite hlapljivosti, sredstvo može prouzročiti štete na susjednim usjevima i nasadima pa se
obvezno mora ostaviti netretirani zaštitni pojas širine najmanje 60 metara do susjednih kultura kod
primjene u duhanu. Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 15 metara do nepoljoprivredne površine kod primjene u duhanu. Sredstvo KALIF 480 EC ne smije se primjenjivati u
kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik
ispiranja u podzemne vode.

Karenca: Nije primjenjiva na duhanu.

Plodored: Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo KALIF 480 EC trebalo bi preorati prije daljnje primjene, nakon čega se smiju sijati/saditi:
– nakon 9 mjeseci: kukuruz, kukuruz šećerac, pšenica, grah, grašak, tikvenjače i presadnice rajčice;
– nakon 16 mjeseci: proso, zob, lucerna, djetelina i rajčica iz sjemena;
– nakon 18 mjeseci: šećerna i stočna repa;
– nakon 24 mjeseca: ostali ratarski usjevi.
U izrazito sušnim godinama, prije sjetve/sadnje navedenih kultura potrebno je biotestom provjeriti
sigurnost sjetve/sadnje s obzirom na ostatke sredstva u tlu nakon primjene u duhanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt