Kalif Mega® je zemljišni kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici.

Formulacija: ZC- smjesa formulacije od inkapsulirane suspenzije (CS) i koncentrata za suspenziju (SC)
Aktivne tvari: Klomazon 33,00 g/l
  Metazaklor 250,00 g/l

Primjena: Primjena: KALIF MEGA je selektivni kombinirani herbicid zemljišnog djelovanja namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em), u stadiju razvoja 00-05 prema BBCH skali, u količini 3 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Tablica osjetljivosti korovnih vrsta: O – osjetljiva (≥ 85 %); SO – srednje osjetljiva (75-85 %); ST – srednje tolerantna (60-75 %)
Slakoperka (Apera spica-venti)
O
Rusomača (Capsella bursa-pastoris)
O
Bijela loboda (Chenopodium album)
O
Broćika (Galium aparine)*
O
Crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum)
O
Prava kamilica (Matricaria chamomilla)
O
Poljska potočnica (Myosotis arvensis)
O
Mišjakinja (Stellaria media)
O
Poljski mošnjak (Thlaspi arvense)
O
Perzijska čestoslavica (Veronica persica)
O
Poljska ljubičica (Viola arvensis)
SO
Samonikli ječam (Hordeum vulgare)
ST
*suzbija samo prvi ponik

Optimalna učinkovitost Kalif Mega® postiže se kada se primjenjuje na korove u stadiju potpuno razvijenih kotiledona (BBCH 10).
Predsjetvenom pripremom tla potrebno je osigurati čvrsto ležište za sjeme. Grudice tla, pogotovo one koju su veće od 75 mm u promjeru, mogu smanjiti kontrolu korova i prouzročiti da sjeme bude nepravilno pokriveno što može uzrokovati štete u usjevima.
Optimalna učinkovitost sredstva Kalif Mega® postiže se ako ubrzo nakon primjene padne kiša. Učinkovitost može biti smanjena na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene: Prskanje vučenim ili nošenim traktorskim prskalicama usmjereno prema tlu.

Ograničenje: Ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži metazaklor više od 1,0 kg aktivne tvari/ha jedanput svake treće godine na istoj površini. Kalif Mega® primijeniti najkasnije 3 dana nakon sjetve.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera bez učinka na kvalitetu prinosa.
Kako bi se spriječilo isparavanje te fitotoksični učinci na neciljanim biljnim vrstama, primjenu sredstva Kalif Mega® potrebno je obaviti većim kapljicama, pri nižim temperaturama (npr. ranojutarnji sati), za vrijeme mirnog vremena bez vjetra, na suho tlo i pri visokoj vlazi zraka.
Simptomi fitotoksičnosti mogu se pojaviti uslijed neadekvatne predsjetvene pripreme tla te sjetve na lakšim tlima s niskim sadržajem organske tvari u tlu.
Prilikom primjene sredstva Kalif Mega® spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Plodored: U slučaju propadanja usjeva u jesen, uz preoravanje tla na dubinu od najmanje 25 cm, smije se sijati uljana repica. Četiri (4) tjedna nakon primjene sredstva smiju se sijati ozime žitarice, u proljeće se smiju sijati jare žitarice, šećerna repa, kukuruz i grašak. Nema ograničenja u plodoredu nakon normalne žetve tretiranog usjeva. Prije sjetve međuusjeva ili krmnih usjeva potrebna je duboka obrada tla na 20 cm.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u uljanoj repici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt