Izrazito visoka razina sigurnosti hrane u EU povrđena i najnovijim službenim Izvještajem EFSA-e!

efsa_logo
CROCPA je objavila službeni “Izvještaj o ostacima pesticida u hrani” Europske Agencije za sigurnost hrane – EFSA. Analize ove Agencije iz godine u godinu dokazuju visoki stupanj sigurnosti hrane koju konzumiraju građani Europske unije.

U 2015. godini za koju je ovaj Izvještaj napravljen, analiziran je 84 341 uzorak na prisutnost 774 pesticida. Rezultati Izvještaja pokazuju:
• 97,2 % analiziranih uzoraka je skladu s dopuštenim razinama ostataka pesticida u EU (MDK)
• Kod 53,3 % uzoraka nisu pronađeni ostaci pesticida, a 43,9 % uzoraka su sadržavala ostatke pesticida u propisanim dopuštenim količinama
• kod 5,7% uzoraka je utvrđeno prekoračenje MDK u hrani koja nije podrijetlom iz EU (u 2014 g je taj postotak bio nešto viši i iznosio je 6,5%)
• kod uzoraka podrijetlom iz EU, prekoračenja MDK su utvrđena samo kod 1,7% uzoraka
• 96,5 % uzoraka hrane koja je namijenjena dječjoj prehrani ne sadrži ostatke pesticide ili ih sadrži u dopuštenim količinama

*MDK vrijednosti su propisane Uredbom (EZ) br.396/2005 i pratećim dopunama te vrijede jednako za sve države članice EU. MDK vrijednost je sigurna, zakonski dopuštena, koncentracija ostataka pesticida, izražena u mg/kg hrane, koja neće biti prekoračena ako se sredstvo za zaštitu bilja primjenjuje u skladu s uputama na etiketi.

Većina uzoraka je podrijetlom iz EU, Islanda i Norveške (69,3%); dok se kod 25,8 % uzoraka radi o uvozu iz trećih zemalja. Podrijetlo ostalih uzoraka nije navedeno u Izvještaju.

Cjelokupni Izvještaj EFSA-e je dostupan preko ovog linka: Pesticide residues in food: risk to consumers remains low

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cjenik

Katalog

Podijeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt